Vi har ett resultat...

Företagsklimat Eda 2023 - graf över 10 årsperiod

Från Svenskt Näringsliv har vi idag fått det glädjande beskedet att Eda kommun klättrar i företagsrankingen 2023.

Enkätundersökningen "Svenskt företagsklimat" mäter hur företagarna i Sverige upplever sin kommun och årets resultat är nu officiellt. Även om själva rankinglistan inte är färdigställd ännu, vet vi att vi har ett högre betyg än tidigare på 3,5 och att vi förbättrat oss på en mängd mätområden.

"Målet är såklart att fortsätta klättra, men vi är glada att vi nu ligger på snittbetyget bland Sveriges kommuner, vilket faktiskt är högre än vi legat på många år", säger Pär Sundman, näringslivsutvecklare.

Vi lyfter på hatten och tackar näringslivet i Eda för förtroendet!

På Svenskt Näringslivs webbplats kan du grotta ner dig i statistik: 
Om lokalt företagsklimat

2023-05-26