Sociala medier

Illustration sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att sprida och dela information, föra dialog och att kommunicera i största allmänhet med omvärlden.

Eda kommun använder dem som ett komplement till andra kommunikationskanaler för att snabbt och enkelt nå ut med information och öppna upp för en dialog med kommuninvånare, företagare och besökare.

Eda kommun använder idag följande sociala medier

Facebook är världens största socialt nätverk på internet där människor möts, diskuterar, delar med sig och tipsar varandra om intressanta saker. Det sker både privat mellan människor som blir ens ”vänner”, men också med företag och organisationer vars sidor man kan ”gilla”.

Eda kommun på Facebook
Gunnarsbyskolan (årskurs 6-9) på Facebook
Eda fritid och kultur på Facebook
VisitEda på Facebook

Youtube

Youtube är en videodelningstjänst med över en miljard användare och i vissa åldersgrupper konkurrerar Youtube med ”vanlig tv” om uppmärksamheten.

Eda kommun använder Youtube för att lägga upp filmer som vi producerar själva eller i samarbete med andra.
Eda kommun på youtube

Instagram

Anställda ges möjlighet att dela med sig av bilder och goda berättelser från sin arbetsplats i veckans Instagrammare.

Eda kommun på instagram
Fritidsgårdarna på instagram

Linkedin

LinkedIn är en webbtjänst där man kan sköta sitt professionella nätverk. Tjänsten är inriktad på att man ska kunna återknyta kontakten med gamla kollegor. Med hjälp av sitt kontaktnät kan man sedan hitta nytt arbete eller nya affärsmöjligheter.
Eda kommun på Linked in

Att tänka på

När du kommunicerar med Eda kommun via ett socialt media kommer andra att kunna läsa vad du skriver. Vi vill gärna ha dina tips, synpunkter och kommentarer, men du bör inte använda mediet för att publicera känslig information som t ex personuppgifter. Detta kommer att tas bort av kommunen. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort innehåll som är stötande, kränkande och brottsligt, liksom kommersiella budskap och reklam.