Personalutskottet

Personalutskottet är inrättat i syfte att bereda och besluta i frågor kopplade till personalfrågor och arbetsgivaransvaret.

Personalutskottet ansvarar för förvaltning och utveckling av:

  • strategiska personalfrågor, samt frågor om förtroendevaldas villkor
  • övergripande arbetsgivar- arbetsmiljö- och personalpolitiska frågor
  • personalpolitiken och personaladministrationen
  • jämställdhet och likabehandling
  • pensioner

SAMMANTRÄDEN

Utskottet sammanträder varje månad med undantaget juli månad. Sammanträdet är inte offentligt.