Arbete

Ange bildens metadata (title):

Staten har genom Arbetsförmedlingen huvudansvaret för att du ska kunna få ett arbete. Du kan anmäla dig som arbetssökande på www.arbetsformedlingen.se

Om du önskar lokal hjälp i kommunen när du söker arbete kan du be din arbetsförmedlare att kontakta personal inom AME, arbetsmarknadsenheten i Eda kommun.