Tullverkets arbete med att förhindra smittspridning

Svenska tullen på gränsen Sverige-Norge

Vilken verksamhet representerar ni?

Tullverket

Hur jobbar ni för att förhindra smittspridning?

Lokalt:
Skyltning om att tänka på avstånd och handhygien. Vi tillhandahåller handsprit, även för besökare och begränsar antalet besökande personer inne i expeditionen genom skyltning. För köande har vi ett tält utanför.
Vissa transporter får passera utan att komma in och anmäla godset.
Vi har begränsat antalet personer per bord i matsalen. Mötesfrekvensen är minskat och vi försöker hålla möten digitalt. Information har gått ut till medarbetarna om att vara extra observanta på sjukdomssymptom.

Centralt:
Alla som kan ska arbeta hemifrån. Utbildningar ställs in och möten ska hållas digitalt.
Krisplanering genomförs. Vi utför beställningar och leveranser av skyddsutrustning. Det finns en informationssida på vårt intranät om Corona-arbetet.

Vilka råd vill du skicka med?

Följa de råd vi får från Folkhälsomyndigheten efter bästa förmåga.

 

2021-01-25