Kommunkunskap

Framsidan av Kommunkunskapsboken

Ordet kommun kommer från det latinska communis, som betyder gemensam. Kommunen
är ett geografiskt avgränsat område och en administrativ enhet för lokalt självstyre.
I den här skriften kommer vi kort att berätta om hur Eda kommun leds och styrs. Hur
den kommunala organisationen fungerar och vem som gör vad.

Via denna länk kommer du vidare till Kommunkunskap.