Försäkringar

Sjukvårdsväska

Förskolebarn och skolelever, samt studerande vid vuxenutbildning och SFI i Eda kommun omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsvillkoren.

OM SKADA INTRÄFFAR

  • När en skada inträffar skall den anmälas snarast möjligt till bolaget
  • Skadan anmäls av försäkringstagaren
  • Vid tandskada skall du snarast konsultera en tandläkare
  • Skadeanmälning sker via Svedeas webbplats eller 0771-160 199

Spara alla kvitton