Hierneskolan

Grundskola Hierneskolan, koppom

Hierneskolan är belägen i Koppom och har ca 200 elever fördelat på årskurs 0-9. Tillsammans med 0-3 i en egen byggnad som kallas "Kometen" finns en fritidsavdelning.

Till Hierneskolans upptagningsområde hör: Koppoms tätort, Boda, Växvik, Solberga, Skillingsfors, Mosstakan, Slärteg, Remjäng, Påterud och Nolgård.

Även elever från Adolfsfors skola börjar i åk 6 på Hierneskolan.

På skolan finns ett elevhälsoteam som leds av rektor där skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger och fältassistent ingår.