Vårdcentralen Edas arbete för att förhindra smittspridning

Enhetschef Björn Alexandersson

Vilken verksamhet representerar du?

Vårdcentralen Eda, Region Värmland.

Hur jobbar ni för att förhindra smittspridning?

Vi jobbar tydligt med delade spår. Ett för de med luftvägssymtom och ett för de utan. De ska skiljas och aldrig träffa varandra inne på vårdcentralen, så de med luftvägssymtom kommer in via en separat ingång. Innan semestern så jobbade vi med framförhållning och var hemma hos många medborgare över 75 år och tog prover inför deras årskontroller. Vi har den skyddsutrustnings som krävs, desinfekterar ytor, handtag, begränsad tillgänglighet med stängda entréer och dörrvärd som frågar om du har ett bokat besök och om förkylningssymtom. En utökad provtagning för covid-19.

Vi har begränsat antalet plaster i matsal, håller inga interna möten som samlar fler än åtta personer och externa möten där man träffas fysiskt har vi inga alls. Vi har klarat detta bra hittills och hoppas att allmänheten uppskattar vår strävan i att begränsa smittan.

Vilka råd vill du skicka med?

Jag vill uppmana alla att följa de skärpta råden som gäller i Värmland för att bromsa smittspridningen som i förlängningen räddar liv och vården från att överbelastas. Ta ansvar för ditt eget agerande.


2020-11-23