Sagesätra SK:s arbete med att förhindra smittspridning

Sagesatra.jpg

Hur jobbar ni för att förhindra smittspridning?

Vi uppmanar personer att hålla avstånd. Det är långa skidspår så det blir ganska bra fördelning av personerna i spåren, det är vid grillplatsen vid vindskyddet som det kan bli samling. Där har vi fått AME att tillverka två grillar i tillägg till de två vi har vid vindskyddet så man inte behöver stå så nära varandra när man grillar. Dessutom har vi en grill som står längre ut på spåret om ett sällskap vill grilla för sig själv. Dit måste man däremot ta med ved från vindskyddet.

Vilka råd vill du skicka med?

Visa hänsyn till varandra och respektera råden från Folkhälsomyndigheten. Ett tips kan vara att man tar med egen handsprit eller att man använder handskar och inte tar sig i ansiktet. Vänta på din tur vid grillen. Stå inte onödigtvis länge vid grillen utan låt även andra få grilla sitt. Tycker ni att det är många personer vid vindskyddet och grillar ta en runda på någon av spåren så kan det vara mindre med folk när du kommer tillbaka.

2021-02-01