Magnus Ådén blir ny kommunchef

Kommunflagga bland höstlöv

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att anställa Magnus Ådén som ny kommunchef i Eda kommun från och med 1 februari 2023.

Magnus nuvarande anställning är som förvaltningschef för Serviceförvaltningen i Degerfors kommun. Innan dess har han bland annat arbetat som projektchef på Karlstads El och Stadsnät AB, samt planeringschef på Karlstads kommun. Magnus bor i Karlstad.

Nuvarande kommunchef Anders Andersson kommer att kvarstå i anställningen tills dess att Magnus är på plats och en överlämning mellan de två har genomförts.

2022-10-26