E-faktura och Autogiro

Illustration E-faktura

Autogiro

Betalningen dras automatiskt från angivet konto på rätt dag (förfallodagen).

För att bli ansluten till autogiro behöver du underteckna ett medgivande som ger Eda kommun fullmakt att dra pengar från det konto du har angivit. Villkoren för autogiro beskrivs i e-tjänsten.

Du kan även anmäla autogiro via din internetbank.

E-faktura

För dig som är ansluten till en internetbank erbjuder vi elektronisk faktura, så kallad e-faktura, i stället för pappersfaktura.

E-faktura skickas med samma intervall som dina tidigare fakturor. När du loggar in på din internetbank får du ett meddelande om att du har en e-faktura att betala. Du kan se din faktura och betala den i banken. Alla uppgifter såsom OCR-nummer och förfallodatum är redan ifyllda.

Anmälan om e-faktura gör du via din internetbank. Den personens personnummer som är angivet hos oss som betalningsansvarig måste anges även i banken, för att det ska fungera.