Ungas rätt till historia i närmiljön

Moderator och deltagare sitter i soffor på scen framför stor skärm

Vår kultursamordnare Tintin Rönning och lärarna i samhällsorienterade ämnen och svenska Ann-Britt Lilja och Ulrika Guldbrandsson deltog på Värmlands bokfestival 18 november. Här presenterade de det uppskattade projektet Historia i närmiljö. Det hela spelades in och nu kan du också få ta del av presentationen.

Alla ska ha rätt till sin historia i närmiljön! Eda i närmiljö är ett samverkansprojekt mellan kultur, bibliotek, skola och Karlstads universitet. Alla Edas elever i åk 3, 6 och 9 besöker muséer, hembygdsgårdar, Eda Skans och Morokulien under en skoldag.

Eleverna får berättelser och visningar av kunniga guider och kulturmänniskor och jobbar sedan med skapande i skolan kopplat till detta. Resultatet ställs sedan ut på biblioteket.

Kulturtrappan är en utökning av projektet för att täcka upp alla elever från förskoleklass upp till år 9. Numera ingår även arbete med Storyspot, en app för att ta del av lokala berättelser och historier, i Kulturtrappan.

Kommunchef Anders Andersson var också med på ett hörn i ett filmklipp från Tillväxtverket. Just det klippet kan du se här nedan. Presentationen i sin helhet hittar du på Vimeo: Ungas rätt till historia i närmiljön – Eda kommun

2022-11-29