Familjecentralen

Logga familjecentralen

Familjecentral

Här finns verksamheter som Barnmorskemottagning, Barnavårdcentral, Öppen förskola och Förebyggande socialtjänst på samma ställe och i samarbete med varandra.

Arbetet på familjecentralen ska tillgodose Eda kommuns föräldrar och därför har vi fokus på barnets och familjens bästa.

Här kan man få råd och stöd i frågor som rör barnet, föräldraskapet och familjen.

OBS tisdag den 8 oktober och onsdag 9 oktober är det begränsad verksamhet på Familjecentralen . Ingen personal på Öppna förskolan och barnmorskemottagningen .