Synpunkter och klagomål

Du kan sända oss beröm, klagomål, synpunkter eller konkreta förslag på hur vi kan förändra, förbättra och vidareutveckla vår kommunala service till dig som kommuninvånare.

Du får givetvis vara anonym, men vi ser gärna att du uppger dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig för eventuella kompletterande frågor och besvara ditt ärende.

Vår målsättning är att bekräfta mottagandet av en synpunkt eller förslag inom 1 arbetsdag.

Du erhåller då även besked om vem som handlägger ärendet. Svarstiden för ett ärende varierar, men inom 10 arbetsdagar bör du ha erhållit antingen ett svar eller ett datum när svar kommer att lämnas.

Ärenden som blir föremål för en mer omfattande behandling i till exempel ett utskott kräver mer tid. Du erhåller i så fall besked om hur ärendeprocessen förväntas löpa.