Lyckad anbudsskola

Deltagare på kommunens anbudsskola

Eda kommun vill gärna att fler företag ska delta i kommunens upphandlingar och bjöd därför in till en kurs den 3 oktober.

För att öka kunskapen om hur man lägger ett anbud i en offentlig upphandling anordnade vi en "anbudsskola" tillsammans med Upphandlingsenheten och Cathrine Jansson från Mercell.

Många bra och konkreta tips förmedlades på träffen!

2023-10-04