Tillgänglighetsredo-görelse för eda.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för eda.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att eda.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Ambitionen är att eda.se minst ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

BRISTER

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Formulärfält. Vi kommer löpande att ersätta dessa med e-tjänster.
  • Det finns inhämtade system till webbplatsen som inte följer tillgänglighetskraven. Detta kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
  • Det finns system som ligger under domänen eda.se som inte uppfyller kraven. Tex Lärplattformen Edwise och ansökan till Gymnasieskola som undantas av leverantören för oskäligt betungande anpassning. 

KONTAKTA OSS OM DU UPPLEVER HINDER

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.


KONTAKTA TILLSYNSMYNDIGHETEN

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).