Information vid kriser

Abstrakt illustration av tidning med människor och byggnader i kris

I samband med större olyckor eller samhällskriser är det viktigt att du känner till hur du snabbt kan få information eller kontakta olika myndigheter.

Vi försöker informera berörda och övriga invånare så snabbt som möjligt. Det gör vi i första hand här på vår webbplats. Vi kan också dela information på vår Facebook-sida.

Viktigt meddelande till allmänheten

Varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Här i Eda går VMA ut via radio och TV, sms till mobiler som befinner sig i området och via appar, tex. 112-appen samt appen Krisinformation.

Andra viktiga informationskanaler

Vid svåra olyckor, översvämningar, elavbrott, vattenläckor eller något annat allvarligt kan du läsa om vad som hänt och få lägesbeskrivningar och råd här:

  • Ring 112 vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.
  • Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal som ger dig viktig information vid samhällsstörningar.
  • SVT:s text-TV sidan 100 och 599.
  • På webbplatsen krisinformation.se finns samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.
  • Ring 113 13 för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.
  • Ring 114 14 för alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.
  • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.
  • Om telefonin inte fungerar kan du ta dig till brandstationen för att ringa 112 från nödtelefonen där.
  • Information vid eventuella informationsplatser där du bor.