Kurs-/utbildningsutbud

Utbildningen på komvux motsvarar den som elever får i grundskolan och på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna. På Komvux är studierna mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre vilket betyder att du som student får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier.

I vilken takt du vill studera och antalet ämnen som du vill kombinera bestämmer du tillsammans med en Studie och yrkesvägledare. Studie och yrkesvägledaren hjälper dig också att upprätta en individuell studieplan som du sedan följer under studierna.

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har en kortare utbildning än nio år eller behöver repetera några ämnen innan du fortsätter på gymnasienivå. Då är komvux/vuxenutbildning ett jättebra alternativ.

Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen hjälper dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasial nivå. Du kanske har ett ofullständigt gymnasiebetyg eller saknar kurser och behöver behörighet till högskolan? Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan och ger också samma kompetens. Efter avslutade studier får du ett slutbetyg. Har du redan att slutbetyg från gymnasieskolan får du i ett betygsdokument från komvux. 

Yrkesutbildningar

Vi har även kortare yrkesutbildningar på komvux, så kallade påbyggnadsutbildningar. Vilka utbildningar som erbjuds bestäms av kommunen och då vi samverkar med övriga kommuner i Värmland. 

Orienteringskurser

Vuxenutbildningen erbjuder orienteringskurser med olika syften En orienteringskurs ska bidra till att väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval så att du kan förbereda dig på nästa steg, ge ökade studietekniska färdigheter och vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden. Du får inte betyg på orienteringskurser utan ett intyg, och en orienteringskurs får inte överstiga 200 verksamhetsopäng.