Hur Svenska kyrkan i Eda jobbar för att förhindra smittspridning.

Anna Fredricksson, kyrkoherde i Eda-Köla pastorat – Svenska kyrkan i Eda kommun.

Jag heter Anna Fredricksson och är kyrkoherde i Eda-Köla pastorat – Svenska kyrkan i Eda kommun.

Hur jobbar ni för att förhindra smittspridning?

Eftersom vi träffar många människor i olika sammanhang, fick vi redan från början fundera över hur vi kan jobba för att förhindra smittspridning, samtidigt som vi ville fortsätta att göra möten mellan människor möjliga, och att verksamheten så långt som möjligt skall kunna fortsätta under Corona-säkra former.

Som på så många andra ställen har vi under denna tid uppmanat människor i våra sammanhang att hålla säkert avstånd, till exempel genom att vi placerar oss på säkert avstånd i kyrkbänkarna, liksom vid möten och träffar i församlingshemmen och personalutrymmen. Handspriten har snabbt blivit en självklarhet på många håll i vår närhet, så även i kyrkans lokaler.

De nya restriktionerna kring hur många som får samlas, påverkar oss mycket i kyrkan under advents-och jultiden. Istället för gudstjänster och konserter, har vi ”öppna advents- och julkyrkor” vid den tid som gudstjänsten skulle ha varit. Där finns präst och kantor på plats, andakter och musikinslag äger rum regelbundet under två timmars tid. Vi kommer till exempel ha ”öppen julotte-kyrka” med flera kortare julotte-andakter, men där man ändå kommer att kunna känna igen psalmer och texter som läses. Detta är ett försök att hitta en lösning på att max 8 besökare får vara i kyrkan samtidigt, och att vi då istället har fler, kortare samlingar.

Även inom begravningsverksamheten finns särskilda föreskrifter, så som hur man skall hantera kistor där den avlidne har drabbats av Corona.

Men det finns många som inte kan, vill eller vågar komma till kyrkan i dessa tider. Vi har därför, och kommer att fortsätta så långt det är möjligt, att sända vissa konserter och gudstjänster via vår Facebook-sida. Där har vi även lagt ut andakter och andra korta filmer som visar vår verksamhet.

Vilka råd vill du skicka med?

De råd som jag vill skicka vidare, skiljer sig nog inte mycket från de som vi blir påminda om i många olika sammanhang, dvs de tre H:na: Hålla avstånd, hålla sig hemma vid symptom och handhygien.  

Men för att vi skall orka hålla ut, är det även viktigt att vi inte glömmer bort varandra. Nu, om någonsin, kan det göra skillnad på någons dag om man får ett samtal, sms eller ett kort från någon som visar att man är tänkt på. Vi uppmanas att inte ta varandra i hand när vi hälsar, men ögonkontakt och ett leende kan kanske kompensera detta något.  

Det sista som jag vill skicka med är, att vi måste få tillåta oss att tro och hoppas att det snart kommer en tid då Corona inte längre begränsar våra liv och relationer.


2020-12-14