Vuxenutbildning

Välkommen till komvux i Eda kommun. Din framtid börjar hos oss!

Den kommunala vuxenutbildningen i Eda kommun är en del av ett delregionalt samarbete tillsammans med vuxenutbildningen i Arvika, Säffle och Årjängs kommuner som har ett fokus på det livslånga lärandet. Noden ingår även i ett samarbete med alla kommuner i Värmland som tillsammans erbjuder ett gemensamt kurs- och utbildningsutbud. Verksamheten omfattas av:

 • Komvux i svenska för invandrare (SFI)
 • Komvux på grundläggande nivå
 • Komvux på gymnasial nivå
 • Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå
 • Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Studera på Komvux

Vi vill genom det livslånga lärandet stödja vuxnas lärande och möjligheter att lära om och lära nytt hela livet för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller att studera vidare. För dig som är folkbokförd i Eda kommun finns möjligheten att studera på den kommunala vuxenutbildningen och söka kurser eller utbildningar i hela Värmland.

Rätt till komvux

Du har rätt att delta i komvux på från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:

 • Du är bosatta i Sverige
 • Du saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.
 • Du har inte nått godkända betyg i grund- och gymnasieskolan

Behörighet till komvux

Du som är vuxen och behörig att delta i komvux och behöver utbildningen för att uppnå något av följande:

 • grundläggande eller särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå
 • behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan eller högre utbildning.
 • läsa klart grundskolans betyg och/eller gymnasieexamen
 • utbilda dig till ett specifikt bristyrke utifrån arbetsmarknaden

Ansökan, mottagande och urval till komvux

En ansökan om att delta i utbildning ska skickas in till Eda kommun, vuxenutbildningen.

Kontakta oss så berättar vi mer om den kommunala vuxenutbildningen i Eda kommun.