Gymnasie och resebidrag

Bussar

ÄNDRADE RUTINER SKOLKORT/RESEBIDRAG TILL GYMNASIEELEVER

Från och med läsåret 2023/2024 kommer rutinerna för skolkort/resebidrag till gymnasieelever förändras för elever bosatta i Eda kommun. Istället för att eleverna får hämta ut ett skolkort på kommunkontoret (eller ladda ner ett digitalt skolkort), kommer istället en ersättning betalas ut så att elever/vårdnadshavare själva kan köpa en "terminbiljett för skolungdom". Summan blir exakt den som kortet kostar att köpa, beroende på vart man går i skola. Busskort (plastkort) kan köpas på Pressbyrån i Charlottenberg. Eventuella kostnader för borttappat kort ersätts inte. En ny ansökan görs via E-tjänsten "Ansökan om medel för terminbiljett skolungdom" inför varje termin.

Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få ersättning för resekostnad motsvarande kostnad för terminsbiljett skolungdom. Du är berättigad till terminsbiljett skolundom till och med vårterminen det året du fyller 20 år. Du som ansöker får inte ha inackorderingstillägg, och du måste vara heltidsstuderande. En nya ansökan görs via E-tjänsten " Ansökan om medel för terminsbiljett skolungdom" inför varje termin.

Ansök om medel för terminsbiljett skolungdom

Du ansöker om terminsbiljett skolungdom via en e-tjänsten "Ansökan om medel för terminsbiljett skolungdom" och får ersättning för resekostnad beroende på var man går i skola. För att ansöka måste du ha ett BankID, ett SäkerhetsID fungerar inte. Vårdnadshavare kan söka för sina barn.

Ansökan om medel för terminsbiljett skolungdom öppnar under dagen den 1 augusti.
Frågor och funderingar kring skolkort till gymnasielever besvaras fr o m den 7 augusti.

Resersättning i särskilda fall

Om det saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer lämnas ersättning. Ansökan görs på e-tjänsten "Ansökan om bidrag för resor".

ANSLUTNINGSBIDRAG

En elev som har minst 6 km färdväg mellan bostad och närmaste hållplats får även bidrag för anslutninsgresan. Ansökan görs på e-tjänsten "Ansökan om bidrag för resor".

Delad vårdnad/växelvis boende

Medel för termingsbiljett skolundom lämnas inte för växelvis boende för elever som är folkbokförda i Eda kommun och går i gymnasieskolan. Rättigheten till medel för terminsbiljett skolungdom utgår från den adress där eleven är folkbokförd.