Gymnasie och resebidrag

Bussar

Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få gymnasiekort som gäller alla skoldagar under terminen. Du är berättigad till gymnasiekort till och med vårterminen det året du fyller 20 år. Du som ansöker får inte ha inackorderingstillägg, och du måste vara heltidsstuderande.

Ansök om GYMNASIEkort

Du ansöker om gymnasiebiljett via en e-tjänst och får ett digitalt gymnasiebiljett i Värmlandstrafiks app (Mobitime). För att ansöka måste du ha ett BankID, ett SäkerhetsID fungerar inte. Vårdnadshavare kan söka för sina barn.

När du har ansökt om gymnasiebiljett får du ett sms med en länk skickad till din mobiltelefon med instruktioner för att få ditt busskort i appen.

Här finns en guide (Guide - lägga upp konto) som visar hur du skapar Mitt konto i Värmlandstrafiks app och en guide (Guide - hämta biljett) som visar hur du hämtar ner biljetten. Du måste skapa kontot och lägga in dina uppgifter innan du kan ladda ner biljetten. Du kan även höra av dig till Medborgarkontoret om du har frågor om hur man gör.

Ansökan om gymnasiebiljett öppnar under dagen den 1 augusti.

Det finns möjlighet till ett fysiskt gymnasiekort för den som önskar. Byte mellan fysiskt och digitalt busskort kan göras max en gång per läsår. Väljer du ett fysiskt busskort kan du hämta ut det på Eda kommun kontor i Charlottenberg (första plan) under perioden 11/8-17/8.

Resersättning i särskilda fall

Om det saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer lämnas ersättning. Ansökan görs på e-tjänsten "Ansökan om bidrag för resor".

ANSLUTNINGSBIDRAG

En elev som har minst 6 km färdväg mellan bostad och närmaste hållplats får även bidrag för anslutninsgresan. Ansökan görs på e-tjänsten "Ansökan om bidrag för resor".

Delad vårdnad/växelvis boende

Gymnasiekort lämnas inte för växelvis boende för elever som är folkbokförda i Eda kommun och går i gymnasieskolan. Rättigheten till gymnasiebiljett utgår från den adress där eleven är folkbokförd.

Stulet eller borttappat kort

Om ett kort tappas bort eller blir stulet ska elever från Eda kontakta skolskjutssamordaren i kommunhuset.

Elevens ansvar

Vid resa är eleven skyldig att uppvisa giltigt färdbevis, det innebär att biljetten ska vara fullt läsbar på mobilens skärm.

Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska busskortet inaktiveras via e-tjänsten "Avanmälan eller byte av busskort".

Den e-tjänsten kan du också använda om du tappar bort din mobiltelefon eller vill byta mellan fysiskt och digital gymnasiebiljett.

Om du har lämnat oriktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

Inför vårterminen: Tänk på att din digitala gymnasiebiljett är bunden till ditt mobiltelefonnummer och om du har bytt nummer ska du kontakta skolskjutssamordaren.