Gymnasie och resebidrag

Bussar

NYA RUTIN VID SKOLSKJUTS FÖR GYMNASIEELEVER LÄSÅRET 2024/2025

Alla gymnasieelever som önskar skolskjuts ansöker om elevresa via e-tjanster.eda.se.

Från och med läsåret 2024/2025 är det nya rutiner för gymnasieelever vid ansökan om skolskjuts, det gäller alla gymnasieelever som har Eda kommun som hemkommun. Utifrån förändringar i skollagen, som ställer krav på ett lokalt regelverk, som i detalj reglerar villkoren för skolskjuts antog bildningsnämnden i Eda kommun reviderade riktlinjer för skolskjuts 2024-02-14 § 23.
De nya rutinerna för gymnasieelever som önskar skolskjuts, är att alla elever i gymnasiesskolan och anpassad gymnasieskola ansöker om elevresa via e-tjanst, utbildning & barnomsorg, gymnasieskolan, ansökan om elevresa.

Myndiga elever ansöker själva via e-tjänsten, för elever under 18 år ansöker vårdnadshavare via e-tjänsten. Den som har ansökt om skolskjuts, får beslut om skolskjuts via e-post. Vid beviljande av skolskjuts får sedan den som ansöker om skolskjutsen kontant resebidrag för att själv köpa busskort. Summan som betalas till den som ansöker om skolskjuts är exakt samma summa som busskortet kostar att köpa, beroende på vart eleven går i skola. Eventuella kostnader för borttappat kort ersätts ej. Ny ansökan om skolskjuts måste göras via e-tjänsten inför varje termin. Busskort (plastkort) kan köpas på Pressbyrån i Charlottenberg. 

Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få ersättning för resekostnad motsvarande kostnad för terminsbiljett skolungdom. Du är berättigad till terminsbiljett skolundom till och med vårterminen det året du fyller 20 år. Du som ansöker får inte ha inackorderingstillägg, och du måste vara heltidsstuderande. 

Ansök om KONTANTERSÄTTNING för terminsbiljett skolungdom

Du ansöker om kontant resebidrag till terminsbiljett skolungdom via e-tjanster.eda.se och får ersättning för resekostnad beroende på var man går i skola. För att ansöka måste du ha ett BankID, ett SäkerhetsID fungerar inte. Vårdnadshavare kan söka för sina barn.

Resersättning i särskilda fall

Om det saknas kollektivtrafikförbindelser mellan bostaden och skolan och närmaste hållplats för kollektivtrafik överstiger sex kilometer lämnas ersättning. Ansökan görs på e-tjanster.eda.se.

ANSLUTNINGSBIDRAG

En elev som har minst 6 km färdväg mellan bostad och närmaste hållplats får även bidrag för anslutninsgresan. Ansökan görs på e-tjanster.eda.se.

Delad vårdnad/växelvis boende

Kontant resebidrag för termingsbiljett skolundom lämnas inte för växelvis boende för elever som är folkbokförda i Eda kommun och går i gymnasieskolan. Rättigheten till kontant resebidrag för terminsbiljett skolungdom utgår från den adress där eleven är folkbokförd.