Badplatser

Badplats vid Kyrkviken

Badplatser

Det finns fyra kommunala badplatser i Eda kommun:

  • Adolfsfors, Kyrkviken (Hugn)
  • Häljeboda (Vällen)
  • Koppom (Vadjungen)
  • Åmotfors, Lögarberga (Nysockensjön)

Vid de kommunala badplatserna ansvarar kommunen för drift och skötsel. Eda Bostads AB har uppdraget att sköta anläggningarna förutom badplatsen vid Häljeboda.
Under 2022 kommer AME sköta anläggningen vid Åmotfors, Lögarberga.

Vid badplatserna gäller förbud mot dykning, hundar och camping, enligt Eda kommuns lokala ordningsstadga. Vidare gäller förbud mot båttrafik inom en skyddszon på 200 meter kring badplatserna.

Information om respektive badplats

Badvatten

Det finns fem badvatten i Eda kommun:

  • Djupfors (Fjällsjön)
  • Flogned (Ränken)
  • Lerot (Bysjön)
  • Sandviken (Hugn)
  • Skillingsfors (Askesjön)

Vid dessa anläggningar svarar kommunen endast för sophämtning, samt för slamtömning vid anläggningar med toaletter. Skötsel av Flogneds badvatten sker i samarbete med Ränkens båtklubb. Skötsel av Sandvikens badvatten sker i samarbete med Valfjällets Skicenter AB. Skötsel av Skillingsfors badvatten sker i samverkan med Bönnäsets camping. 

Information om respektive badvatten