Demokratideklarationen

Johanna Söderberg undertecknar Demokratideklarationen

Demokratideklaration för en stark demokrati

Fredag 23 oktober klockan 14.00 samlades Länsstyrelsen, Region Värmland och länets 16 kommuner för signering av en deklaration för en stark demokrati. Kommittén Demokrati 100 år har tagit fram en deklaration som syftar till att konkretisera olika satsningar och initiativ kring demokratin. Deklarationen bygger på åtaganden som varje aktör, genom signering av deklarationen, ställer sig bakom/åtar sig att göra under 2021. 

På bilden syns kommunstyrelsens ordförande Johanna Söderberg vid signeringstillfället.

Läs mer på webbplatsen Vår demokrati 

2020-11-20