Coronaanpassning på kommunhuset i Charlottenberg

Kommunchef Anders Andersson

Veckans person är kommunchef Anders Andersson.

Vilken verksamhet representerar du?

Eda kommun – kommunkontoret/kommunhuset

Hur jobbar ni för att förhindra smittspridning?

Kontinuerlig samverkan med region Värmland och Länsstyrelsen kring aktuellt läge och information.

Ledningsmöten med chefer, MAS, några fack, kommunalråd 3 gånger i veckan.

Ständigt arbete med att förbättra rutiner, kunskap och tillgång på skyddsutrustning. Försöka sprida på personal samt där det är möjligt arbeta hemma.

Angett hur många som får vara i varje lokal.

Genomföra nästan alla möten såväl politiska som i verksamheterna på distans via Teams eller ZOOM.

Som arbetsgivare vill vi ge anställda möjlighet till vaccinering. Får du som anställd en vaccinationstid på arbetstid så behöver du inte söka ledigt. Får du en tid då du är ledig så får du gå på din lediga tid.

Vilka råd vill du skicka med?

Vi längtar alla till att läget skall blir ”normalt igen” då ingen blir sjuk i Covid 19, vi kan träffas, resa och ha en öppen gräns. Men det är en tid till detta.

  • Fortsätt med att hålla avstånd inte minst i personalutrymmen och undvik att träffa andra än dina närmsta.
  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Vaccinera dig så fort det blir möjligt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla för det arbete som ni lägger ner för att skydda oss mot smittan.


2021-03-22