Lediga jobb i kommunen

Ange bildens metadata (title):

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Gitarrlärare, Musikskolan - Gunnarsbyskolan

  Vi söker en gitarrlärare med bred genre-kompetens. Som gitarrlärare skall du driva och utveckla gitarrverksamheten i musikskolan,

 • Utskottssekreterare/Utredare

  Tjänsten som utskottssekreterare innebär att du är sekreterare i dagsläget vid kommunstyrelsens allmänna utskott, samhällsbyggnadsutskott och jävsnämnd. Arbetsuppgifterna är bl a att vara delaktig i ordförandeberedningar, upprättande av kallelser, protokollskrivning, diarieföring och arkivering av avslutade ärenden. Dessutom ingår att göra regelbundna avstämningar av pågående ärenden i diariet inom dina verksamhetsområden. I arbetsuppgifterna ingår också att göra utredningar. I tjänsten som utredare handlägger du lokala trafikföreskrifter, flyttning av fordon, handlägger och utbetalning av vägbidrag, utreder och besvarar medborgarförslag, motioner och remisser och andra förekommande arbetsuppgifter. Du ska skapa beställningsuppdrag gentemot vårt teknikbolag. Arbetet innebär också många kundkontakter då du hanterar frågor, klagomål och felanmälningar inom samhällsbyggnads verksamhetsområde. Du har i rollen som utskottssekreterare och utredare ett nära samspel med handläggare, chefer och förtroendevalda i kommunen.

 • Bemanningsplanerare visstid 20/40

  -Arbeta i programmet Time Care Pool, med bokningar av vikarier som beställs av våra förskoleenheter. - Skriva överenskommelser på personal i Time Care Pool - Serva förskolechefer med bla beställningar - Diverse administrativa arbetsuppgifter mot förskolan

 • Kock/kokerska

  Tillsammans med övrig kökspersonal tillaga måltider till kommunens äldreboenden och matdistribution.

 • Grundskollärare 4-9 100% Hierneskolan

  Resurs i åk 4-9.

 • LSS-handläggare

  Biståndsenheten är placerad i Åmotfors och är en del av Myndighetsenheten inom verksamheten Vård och Stöd. På enheten arbetar för närvarande fyra personer (varav en har arbetsledande funktion på del av tjänst) som handlägger biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi söker nu en biståndshandläggare med inriktning mot LSS. Tjänsten innefattar att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt gällande lagar. I arbetet ingår även att följa upp och ompröva tidigare fattade beslut. Du arbetar självständigt i en grupp med kunniga, erfarna biståndshandläggare. Arbetet innebär samarbete både inom gruppen och med andra yrkesroller och samverkansparter. Vi arbetar utifrån den lilla kommunens möjligheter och förutsättningar.

 • Undersköterska pool

  Vård och stöd verksamheten söker en undersköterska till vår bemanningscentral. Som undersköterska i bemanningscentralen arbetar du över hela kommunen och inom alla verksamheter. Du utför ett meningsfullt arbete med den enskilde i fokus.