Lediga jobb i kommunen

Röd stuga bland tallar på Valfjällstoppen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Lärare Ma/No åk 7-9 VT 100%, Gunnarsbyskolan

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i grundskolan med Matte och NO. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen och vilja skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Du kommer vara en del av ett arbetslag där samarbete med både elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt för att eleverna ska få utvecklas på bästa sätt och ha en bra skolvardag, detta gäller både kunskapsmässigt och socialt.

 • Lärare åk 4-6, Hierneskolan, TV 100%

  Du kommer att arbeta tillsammans med arbetslaget 4-6 för att möta elevers behov i deras undervisning och i deras övriga situationer i skolan för att skapa trygghet och studiero. Det innebär att du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar undervisning som syftar till en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Du kommer att arbeta nära en lärare där du delar mentorskap för en klass. Du behöver vara nyfiken, flexibel och ha lätt för att samarbeta med andra människor. Du ska vara väl förankrad i skolans uppdrag, Lgr22, och att du har stort intresse av ditt och andras lärande och utveckling.

 • Socialsekreterare vuxenenheten

  Vi söker nu en socialsekreterare till vuxenenheten med inriktning ekonomiskt bistånd. Då vi i gruppen samarbetar nära varandra kommer du också att få möjlighet att bredda din kompetens med förekommande arbetsuppgifter inom vuxengruppens övriga inriktningar, såsom våld i nära relation, missbruk och socialpsykiatri. Den lilla kommunens möjligheter gör dessutom att beslutsvägarna är korta och utrymmet för att påverka beslut och utveckling av verksamheten är stort. Som socialsekreterare utreder du och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten försöker du hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande. Vi arbetar för en god arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning. På så sätt skapar vi utrymme för socialsekreterarna att göra ett kvalitativt socialt förändringsarbete, vilket tillsammans med ett välfungerande samarbete med kommunens arbetsmarknadsverksamhet gjort oss framgångsrika i arbetet med ekonomiskt bistånd. Flextid tillämpas på arbetsplatsen. Du har möjlighet att ansöka om växling av semesterersättning mot fler semesterdagar samt välja mellan friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. Du erbjuds extern handledning och annan kompetensutveckling. Vi erbjuder en trevlig arbetsgrupp samt en bra introduktion och ska göra vårt bästa för att du ska finna dig tillrätta hos oss.

 • Lärare Eng & Musik åk 4-6, 100% vt Gunnarsbyskolan

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i grundskolan som musiklärare samt engelsklärare. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen och vilja skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Du kommer vara en del av ett arbetslag där samarbete med både elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt för att eleverna ska få utvecklas på bästa sätt och ha en bra skolvardag, detta gäller både kunskapsmässigt och socialt.

 • Elevassistent/lärare i fritidshem, Adolfsfors skola,100%

  Du kommer att jobba främst som stöd till elever under skoldagen, både under lektioner och rasttid, huvudsakligen i klass 2-3. Planerar gör du tillsammans med klasslärarna och stödet ges ibland i grupp och ibland till enskilda elever. På morgonen och eftermiddagen jobbar du på skolans fritidshem, Ankeborg. Det innebär öppning klockan 6:15 någon morgon och stängning någon dag till klockan 18:00. På fritids deltar du i verksamheten med de aktiviteter som planeras i arbetslaget. Du behöver vara nyfiken, flexibel och ha lätt för att samarbeta med andra människor. Du ska kunna leda, undervisa och organisera aktiviteter för barn. Tjänsten är fördelad 65% elevassistent och 35% lärare i fritidshem, placeringen är på Adolfsfors skola.

 • Dagbarnvårdare i Skillingsfors

  Arbete med barn i åldrarna 1-5 år dagtid, samt vid behov barn i skolålder under del av dagen. Du ska kunna arbeta självständigt och skapa förutsättningar för barns utveckling och möjlighet till lek och kommunikation. Du ska ansvara för barnens dagliga omsorgsbehov, vilket även innefattar tillagning och servering av måltider. Vi ser helst att du är bosatt i området. Möjlighet att använda hyrd lokal finns.

 • Ma-No lärare åk 4-9 TV 100%, Hierneskolan

  Vi söker dig som vill arbeta som lärare i grundskolan. Du ska planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplan, Lgr22, och vilja skapa förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Det innebär att du bör ha god ämneskunskap samt arbeta för en tillgänglig lärmiljö. Du kommer vara en del av ett arbetslag där samarbete med både elever, vårdnadshavare och kollegor är viktigt för att eleverna ska få utvecklas på bästa sätt och ha en bra skolvardag. Detta gäller både kunskapsmässigt och socialt. Du är en viktig del i skolans arbete med trygghet och studiero. Önskvärda egenskaper är att du är trygg och stabil. Har god samarbetsförmåga men också inneha förmågan att arbeta självständigt. Du ska dessutom vara nyfiken och ha ett stort intresse för ditt och andras lärande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 • Lärare förskoleklass VT, 70% Gunnarsbyskolan

  Vi söker dig som vill arbeta som mentor i förskoleklass som är en del av arbetslaget F-3

 • Timlärare/resurs i klass Bemanningscentralen skolan

  Du ska känna dig bekväm med att leda lektioner. Eller vara en extra resurs i klassrummet där du stöttar elever. Vi ser att du är en trygg vuxen. Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Vi erbjuder introduktion på skolan. Du samarbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett smidigt och lyhört sätt, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina egna arbetsuppgifter framåt enligt läroplanen. Anpassar dig till ändrade omständigheter. Ändrar snabbt ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Passar detta in på dig? Sök

 • Barnskötare Bemanningscentralen Förskola/Fritids

  Du deltar i aktiviteter som är planerade för dagen i verksamheten. Det kan vara utelek, planerad undervisning och allt som hör en skola/förskola till där man arbetar som barnskötare/elevassistent. Vi söker personal till både förskola och skola.