Lediga jobb

Röd stuga bland tallar på Valfjällstoppen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Arbetsterapeut

  Vill du bli en i vårt team? Vi söker nu en arbetsterapeut. I kommunen arbetar arbetsterapeuterna med rehabilitering och habilitering både inom särskilt boende och ordinärt boende. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren och har ett nära samarbete med andra vårdgivare. I ditt arbete som arbetsterapeut ingår att utreda, bedöma, planera och utföra/delegera åtgärder i ett förebyggande och rehabiliterande syfte samt utvärdera resultat. Det ingår även att förskriva medicintekniska produkter inom ansvarsområdet samt att skriva intyg för exempelvis bostadsanpassning och ADL-intyg. Du arbetar självständigt i en grupp med kunniga och erfarna arbetsterapeuter. Arbetet innebär samarbete både inom gruppen och med andra yrkesroller och samverkansparter. En styrka hos oss är att vi har ett bra och väl fungerande teamsamarbete med ovanstående nämnda yrkesgrupper. Vi arbetar utifrån vård och stöds värdegrund. Vi ska ge bästa möjliga service, omsorg och vård till kommunens invånare. För att lyckas med detta behöver vi just dig som är en engagerad medarbetare och trivs med att arbeta med människor.

 • Distriktssköterska/sjuksköterska

  Vård och stöd verksamheten har behov av att rekrytera distriktssköterska/sjuksköterska p.g.a. pensionsavgångar samt målet att öka kvaliteten inom hälso- och sjukvård för att möta en nära vård. Aktuella tjänster är placerade i Charlottenberg. Du kommer att få en längre introduktion. I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende, LSS och i ordinärt boende. I arbetet ingår bl.a. att leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser. Du kommer att handleda, delegera och undervisa personal i hälso- och sjukvårdsinsatser samt identifiera och förebygga risker i vården. Det innebär även att arbeta aktivt i våra kvalitetsregister. Du lägger ditt eget schema i Timecare. Arbetstiden är förlagd måndag-söndag vilket innebär cirka en arbetshelg på 6 veckor. Vid arbete i sjuksköterskeorganisationen har du 35 timmars arbetsvecka.

 • Vill du vara med i TEAM Humlegården?

  • Ge den enskilde stöd i vardagen efter beslutade insatser. • Upprätta genomförandeplaner och dokumentera i vårt verksamhetssystem Lifecare/Procapita • Omsorg och skapa aktiviteter som är passande efter brukarens behov.

 • Kommunchef

  Som kommunchef är du kommunens ledande tjänsteperson och direkt underställd den politiska ledningen. Du är länken mellan polititiken och tjänstemannaorganisationen där du i dialog ansvarar för att politiska beslut i kommunen verkställs. I rollen som kommunchef har du det övergripande ansvaret för kommunens organisation och ekonomi samt ett ansvar för att förvaltningarna samverkar och arbetar mot samma mål. Rollen som kommunchef innebär även att du driver Eda kommuns utveckling av den kommunala verksamheten vidare så att den blir än mer effektiv och anpassas till framtida krav och behov. Vidare etablerar och utvecklar du samarbete mellan aktörer inom kommunen samt med andra aktörer i det omgivande samhället. En viktig del i rollen är även att vara en lagbyggare med förmåga att skapa tillit och laganda där du leder dina medarbetare mot uppsatta mål och verkar för kommunen som god arbetsgivare.

 • Verksamhetschef vård och stöd

  Vård och Stöd är en av Eda kommuns största verksamheter och består av ca 300 medarbetare med olika yrkesroller som bland annat undersköterska, sjuksköterska, stödassistent, arbetsterapeut, biståndsbedömare med flera. Verksamheten bedrivs inom flera olika lagstiftningar så som t ex socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda och utveckla verksamheten med fokus på ledarskap, effektivitet, kvalitet och ekonomi. Som verksamhetschef är du direkt överordnad elva områdeschefer samt en stab bestående av administratör, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklare. Du som verksamhetschef har det övergripandet ansvaret för Vård och Stöd och ansvarar för redovisning till socialnämnden som har det politiska ansvaret över verksamheten. Till socialnämnden redovisar även verksamheten individ- och familjeomsorgen (IFO). Arbetet präglas av att sätta medborgaren i fokus, inom ramen för socialtjänstlagen och övriga regelverk. Det ställs höga krav på samverkan och samarbete både inom kommunens olika verksamheter och med externa aktörer. Du är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunchefens ledningsgrupp. Där beslutas övergripande strategier för styrning, utveckling och samverkan. Ledningsgruppen är också ett naturligt nätverk med andra chefer inom kommunen där inspiration och stöd finns. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, stimulerande och omväxlande arbete med utvecklingsmöjligheter bl.a. genom kommunens ledarforum. Vi lägger stor vikt vid att ge dig en god introduktion.

 • Söker undersköterska som vill ha ett omväxlande arbete

  • Ge den enskilde stöd i vardagen efter beslutade insatser enligt SOL och HSL lagen. •Dokumentera i vårt verksamhetssystem Lifecare/Procapita • Omsorg och skapa aktiviteter som är anpassande efter brukarens behov.

 • Hemtjänstpersonal till Bemanningscentralen Eda sökes

  Vi söker timvikarier till hemtjänsten Eda kommun. Som timvikarie arbetar du under ordinarie personals frånvaro. Hemtjänsten arbetar med att ge omvårdnad och service till människor i alla åldrar som bor i sitt eget hem. Insatserna ska underlätta för den enskilde i det dagliga livet och ge möjlighet till att bo kvar i det egna hemmet. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig service och omvårdnad. Man jobbar för att brukaren ska ha en väl fungerande vardag och då insatserna kan variera så krävs det att du är trygg och kan vara självständig i ditt arbete.