Lediga jobb i kommunen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Arbetsuppgifterna kan delvis anpassas efter erfarenhet och önskemål. Tyngdpunkten kommer dock att ligga inom hälsoskydd. Som inspektör planerar du och genomför tillsynsbesök. Du handlägger självständigt kvalificerade arbetsuppgifter såsom utredningar planering och uppföljning inom dina arbetsområden. Du utformar tjänsteskrivelser och beslutsunderlag samt fattar självständigt beslut på delegation. Du deltar i de olika nätverk som finns inom dina ansvarsområden.

 • Sjuksköterskor

  Vård och stöd verksamheten söker nu sjuksköterskor till två tjänster. I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende och i ordinärt boende. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren och har nära samarbete med andra vårdgivare. I arbetet ingår bl.a. att leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser. Du kommer att handleda, delegera och undervisa personal i hälso- och sjukvårdsinsatser samt identifiera och förebygga risker i vården. Arbetstiden är förlagd måndag-söndag, i tjänsten ingår att kvällar och helger arbeta kommunövergripande både i hemsjukvård, på LSS-boende och äldreboende. Vi använder Timecare för schemaläggning.

 • Stödassistent gruppboende LSS

  LSS verksamheten inom vård och stöd söker en stödassistent till gruppboende Svanen. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som stödassistent i gruppboende är dina arbetsuppgifter att ge praktiskt stöd och service men även hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden. Som stödassistent arbetar du målinriktad utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet. Du blir en del i verksamheten med att arbeta utifrån en utvecklingsplan där fokus är på brukarens delaktighet och självbestämmande. Social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner ingår i dina arbetsuppgifter. Det pågår ett arbete inom LSS med att införa digitala hjälpmedel för att arbeta med AKK (alternativ och kompletterade kommunikation) samt hjälpmedel för påminnelse och struktur t.ex. Memoplaner.

 • Stödassistent gruppboende LSS, natt

  LSS verksamheten inom vård och stöd söker en stödassistent för nattjänst till gruppboende Svanen. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som stödassistent i gruppboende är dina arbetsuppgifter att ge praktiskt stöd och service men även hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden. Som stödassistent arbetar du målinriktad utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet. Du blir en del i verksamheten med att arbeta utifrån en utvecklingsplan där fokus är på brukarens delaktighet och självbestämmande. Social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner ingår i dina arbetsuppgifter. Det pågår ett arbete inom LSS med att införa digitala hjälpmedel för att arbeta med AKK (alternativ och kompletterade kommunikation) samt hjälpmedel för påminnelse och struktur t.ex. Memoplaner.

 • Biblioteksassistent (75%)

  Du arbetar vid en biblioteksfilial med allmänna arbetsuppgifter inom den kommunala biblioteksverksamheten, i informationsdisken med service till besökare, med bokbeställning och med övrigt förekommande kontorsuppgifter. Du fungerar som ett extra stöd till skolbiblioteksverksamheten i kommunen. Ensamarbete är vanligt förekommande.

 • Biblioteksassistent (50%)

  Du arbetar med allmänna arbetsuppgifter inom den kommunala biblioteksverksamheten, med bokuppsättning och övrigt förekommande kontorsuppgifter. Du fungerar som ett extra stöd till skolbiblioteksverksamheten i kommunen. Du arbetar utåtriktat med läsfrämjande verksamhet riktat mot äldre och brukare inom LSS. Du tjänstgör i bibliotekets reception och vid behov extra på biblioteksfilialerna.

 • Barnskötare Bemanningscentral

  - Vill du arbeta med barn? - Vill du arbeta på olika arbetsplatser? - Vill du ha ett flexibelt arbete där du själv fyller i vilka dagar du kan jobba? Bemanningscentralen i förskolan söker vikarier som ska arbeta under ordinarie personals frånvaro. Vi söker dig som har körkort och kan arbeta i Eda kommun. Vi har främst ett behov av vikarier som kan arbeta i Adolfsfors, Koppom och Skillingmark. Vi söker vikarier löpande så vänta inte med din ansökan.

 • Ekonomibiträde Bemanningscentral

  - Vill du arbeta inom kök och städ på förskola? - Vill du ha ett varierande arbete på olika arbetsplatser? - Vill du ha flexibla arbetstider där du själv fyller i vilka dagar du kan jobba? Bemanningscentralen Förskolan söker vikarier som kan arbeta som ekonomibiträde. Dvs arbete inom kök och städ på kommunens förskolor. Du arbetar under ordinarie personals frånvaro. Vi söker dig som har körkort och kan jobba i hela kommun. Vi har främst ett behov av vikarier i Adolfsfors, Hammar, Koppom och Skillingmark. Är du intresserad så vänta inte med att skicka in ansökan då rekrytering sker löpande.