Lediga jobb i kommunen

Röd stuga bland tallar på Valfjällstoppen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Köksbiträde storkök vikarie

  Anställningen är timvikarie vid behov. Du arbetar på något av våra fyra storkök i Eda kommun. Du arbetar under ordinarie personals frånvaro. Som köksbiträde inom Kostsektionen jobbar du med att vara behjälplig i matlagningen, servera i matsalen, diska, tvätta, städa och plocka varor.

 • Boendestödjare 100% till serviceboendet Vargen

  Som boendestödjare kommer du ingå i ett team med 5 andra medarbetar/kollegor, vi finns tillgängliga under dygnets alla timmar för att stötta och underlätta för brukarna med allt från motivationsarbete, stöd och hjälp i hemmet till att följa med och handla eller följa med på olika fritidsaktiviteter. Vi ingår även i ett team med bland annat samverkan med LSS-sjuksköterska, arbetsterapeut, psykiatri samt dagligverksamhet. Vi arbetar utifrån metoderna vård och stödsamordning, motiverande samtal och tydliggörande pedagogik. Vi använder oss av kartläggningsmaterial, med mål om att på ett tydligt sätt arbeta fram brukarens olika behov, kartlägga vilka färdigheter samt svårigheter som finns, utveckla brukarens kommunikationsförmågor, hitta hjälpmedel och anpassningar för att öka självständighet och delaktighet. En viktig del av arbetet är dokumentation och samverkan med myndigheter, närstående, gode män och andra aktörer. Vi arbetar utifrån vad som är viktigt för brukaren, brukaren står alltid i centrum.

 • Stödassistent 100% till serviceboendet Vargen

  Som stödassistent kommer du ingå i ett team med 5 andra medarbetar/kollegor, vi finns tillgängliga under dygnets alla timmar för att stötta och underlätta för brukarna med allt från motivationsarbete, stöd och hjälp i hemmet till att följa med och handla eller följa med på olika fritidsaktiviteter. Vi ingår även i ett team med bland annat samverkan med LSS-sjuksköterska, arbetsterapeut, psykiatri samt dagligverksamhet. Vi arbetar utifrån metoderna vård och stödsamordning, motiverande samtal och tydliggörande pedagogik. Vi använder oss av kartläggningsmaterial, med mål om att på ett tydligt sätt arbeta fram brukarens olika behov, kartlägga vilka färdigheter samt svårigheter som finns, utveckla brukarens kommunikationsförmågor, hitta hjälpmedel och anpassningar för att öka självständighet och delaktighet. En viktig del av arbetet är dokumentation och samverkan med myndigheter, närstående, gode män och andra aktörer. Vi arbetar utifrån vad som är viktigt för brukaren, brukaren står alltid i centrum

 • Stödassistent 100% till gruppboende LSS

  Som stödassistent kommer du ingå i ett team med sju andra medarbetar/kollegor, vi finns tillgängliga under dygnets alla timmar för att stötta och underlätta för brukarna med allt från motivationsarbete, stöd och hjälp i hemmet till att följa med och handla eller följa med på olika fritidsaktiviteter. Vi ingår även i ett team med bland annat samverkan med LSS-sjuksköterska, arbetsterapeut, samt dagligverksamhet. Vi arbetar utifrån metoderna TEACH med tydliggörande pedagogik. Vi använder oss av kartläggningsmaterial, med mål om att på ett tydligt sätt arbeta fram brukarens olika behov, kartlägga vilka färdigheter samt svårigheter som finns, utveckla brukarens kommunikationsförmågor, hitta hjälpmedel och anpassningar för att öka självständighet och delaktighet. En viktig del av arbetet är dokumentation och samverkan med myndigheter, närstående, gode män och andra aktörer. Vi arbetar utifrån vad som är viktigt för brukaren, brukaren står alltid i centrum.

 • Lärare åk 5 Gärdesskolan 100% TV

  Lärare i klass på mellanstadiet

 • Barnskötare Bemanningscentralen Eda

  Som anställd på Bemanningscentralen arbetar du som timvikarie vid behov. Du arbetar på någon av våra förskolor eller fritidshem. Du arbetar under ordinarie personals frånvaro. Inom förskolan är du delaktig i barnens dag tex lek, läsa böcker, musik och dans. Vi arbetar efter läroplan. Det är ett varierande kul arbete där du får mycket tillbaka av barnen. Det är en glädjefullt arbete.

 • Timlärare Bemanningscentralen Eda

  Som anställd på Bemanningscentralen arbetar du som timvikarie vid behov. Du arbetar på någon av våra skolor i Eda kommun. Du arbetar under ordinarie personals frånvaro. Inom skolan leder och organiserar du arbetet i ett klassrum vid ordinarie lärares frånvaro. Ofta finns planering från ordinarie lärare att följa. Du behöver vara organiserad och en trygg vuxen.

 • Kök och städ vikarie Bemanningscentralen Eda

  Som anställd på Bemanningscentralen arbetar du som timvikarie vid behov. Du arbetar på någon av våra Förskolor i Eda kommun. Du arbetar under ordinarie personals frånvaro. Som köksbiträde inom förskolan ansvarar du för att servera frukost och lunch. Lunchen kommer färdig från köket. Du ansvarar för att förskolan städas enligt instruktioner.

 • Ekonom sökes till ekonomi- och planeringsenheten i Eda kommun!

  • Stödja kommunens verksamheter med budget- och planeringsfrågor samt ekonomisk uppföljning och prognostisering. • Utredningsarbete både självständigt och i grupp. • Genomföra presentationer inför politiker och tjänstemän • Utbildningsinsatser • Dagliga förekommande arbetsuppgifter såsom fakturahantering, bokföring etc.