Lediga jobb i kommunen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Gitarrlärare, Musikskolan - Gunnarsbyskolan

  Vi söker en gitarrlärare med bred genre-kompetens. Som gitarrlärare skall du driva och utveckla gitarrverksamheten i musikskolan,

 • Utskottssekreterare/Utredare

  Tjänsten som utskottssekreterare innebär att du är sekreterare i dagsläget vid kommunstyrelsens allmänna utskott, samhällsbyggnadsutskott och jävsnämnd. Arbetsuppgifterna är bl a att vara delaktig i ordförandeberedningar, upprättande av kallelser, protokollskrivning, diarieföring och arkivering av avslutade ärenden. Dessutom ingår att göra regelbundna avstämningar av pågående ärenden i diariet inom dina verksamhetsområden. I arbetsuppgifterna ingår också att göra utredningar. I tjänsten som utredare handlägger du lokala trafikföreskrifter, flyttning av fordon, handlägger och utbetalning av vägbidrag, utreder och besvarar medborgarförslag, motioner och remisser och andra förekommande arbetsuppgifter. Du ska skapa beställningsuppdrag gentemot vårt teknikbolag. Arbetet innebär också många kundkontakter då du hanterar frågor, klagomål och felanmälningar inom samhällsbyggnads verksamhetsområde. Du har i rollen som utskottssekreterare och utredare ett nära samspel med handläggare, chefer och förtroendevalda i kommunen.

 • Kock/kokerska

  Tillsammans med övrig kökspersonal tillaga måltider till kommunens äldreboenden och matdistribution.

 • Bemanningsplanerare visstid 20/40

  -Arbeta i programmet Time Care Pool, med bokningar av vikarier som beställs av våra förskoleenheter. - Skriva överenskommelser på personal i Time Care Pool - Serva förskolechefer med bla beställningar - Diverse administrativa arbetsuppgifter mot förskolan

 • Grundskollärare 4-9 100% Hierneskolan

  Resurs i åk 4-9.

 • LSS-handläggare

  Biståndsenheten är placerad i Åmotfors och är en del av Myndighetsenheten inom verksamheten Vård och Stöd. På enheten arbetar för närvarande fyra personer (varav en har arbetsledande funktion på del av tjänst) som handlägger biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi söker nu en biståndshandläggare med inriktning mot LSS. Tjänsten innefattar att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt gällande lagar. I arbetet ingår även att följa upp och ompröva tidigare fattade beslut. Du arbetar självständigt i en grupp med kunniga, erfarna biståndshandläggare. Arbetet innebär samarbete både inom gruppen och med andra yrkesroller och samverkansparter. Vi arbetar utifrån den lilla kommunens möjligheter och förutsättningar.

 • Undersköterska pool

  Vård och stöd verksamheten söker en undersköterska till vår bemanningscentral. Som undersköterska i bemanningscentralen arbetar du över hela kommunen och inom alla verksamheter. Du utför ett meningsfullt arbete med den enskilde i fokus.

 • Stödassistent gruppboende LSS

  Vård och stöd verksamheten söker en stödassistent till gruppboende Måsvägen. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som stödassistent i gruppboende är dina arbetsuppgifter att ge praktiskt stöd och service men även hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden. Som stödassistent arbetar du målinriktad utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet. Du blir en del i verksamheten med att arbeta utifrån en utvecklingsplan där fokus är på brukarens delaktighet och självbestämmande. Social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner ingår i dina arbetsuppgifter. Det pågår ett arbete med att införa digitala hjälpmedel för att arbeta med AKK (alternativ och kompletterade kommunikation) samt hjälpmedel för påminnelse och struktur t.ex. Memoplaner.

 • Stödassistent daglig verksamhet LSS

  Vård och stöd verksamheten söker en stödassistent till daglig verksamhet Klara. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som stödassistent i daglig verksamhet är dina arbetsuppgifter att ge praktiskt stöd och service men även hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Du ingår i en arbetsgrupp där arbetet bedrivs både enskilt och i grupp. Tydliggörande pedagogik är ett viktigt inslag i arbetet. Brukare har behov av stöd med kommunikation genom tecken, bilder eller konkreta föremål. Social dokumentation samt upprättande/utvärdering av genomförandeplaner ingår i dina arbetsuppgifter. Som stödassistent arbetar du målinriktad utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet. Du blir en del i verksamheten med att arbeta utifrån en utvecklingsplan där fokus är på brukarens delaktighet och självbestämmande. Det pågår ett arbete med att införa digitala hjälpmedel för att arbeta med AKK (alternativ och kompletterade kommunikation) samt hjälpmedel för påminnelse och struktur t.ex. Memoplaner.

 • Boendestödjare serviceboende LSS

  Vård och stöd verksamheten söker boendestödjare till serviceboende Vargen. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som boendestödjare i serviceboende är dina arbetsuppgifter att ge praktiskt stöd och service men även hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden. Som boendestödjare arbetar du målinriktat utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet. Du blir en del i verksamheten med att arbeta utifrån en utvecklingsplan där fokus är på brukarens delaktighet och självbestämmande. Det pågår ett arbete med att införa digitala hjälpmedel för att arbeta med AKK (alternativ och kompletterade kommunikation) samt hjälpmedel för påminnelse och struktur t.ex. Memoplaner. Social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner ingår i dina arbetsuppgifter.

 • Grundskollärare Ma-No 100% Hierneskolan

  Undervisning i matematik och kemi i åk 7-9.

 • Sjuksköterska

  Vård och stöd verksamheten söker nu en sjuksköterska då en av våra medarbetare går vidare till annat uppdrag. I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende och i ordinärt boende. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren och har nära samarbete med andra vårdgivare. I arbetet ingår bl.a. att leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser. Du kommer att handleda, delegera och undervisa personal i hälso- och sjukvårdsinsatser samt identifiera och förebygga risker i vården. Arbetstiden är förlagd måndag-söndag, i tjänsten ingår att kvällar och helger arbeta kommunövergripande både i hemsjukvård, på LSS-boende och äldreboende. Vi använder Timecare för schemaläggning.