Lediga jobb i kommunen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Lärare SFI Vuxenutbildningen

  I dina arbetsuppgifter ingår undervisning i svenska på grundläggande nivå och svenska för invandrare, samt kursledning i någon av kurserna som är kopplade till SFI så som Samhällsorientering, Yrkesorientering, Läs och skriv, Samtalssvenska, SFI Introduktion och SFI på distans. Du kommer också tillsammans med dina kollegor svara för gemensam planering kring pedagogiska frågor och utveckling av skolans kurser.

 • Pedagog/Kurator

  Arbete med elever åk 7-9 som har stor skolfrånvaro. Detta i nära samarbete med övriga pedagoger/lärare samt med elevhälsans personal. Arbetet utförs delvis på Gunnarsbyskolan och Hierneskolan, vid behov i elevens hem.

 • Planarkitekt/samhällsplanerare

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att upprätta och handlägga detaljplaner samt övergripande planutredningar. I arbetsuppgifterna ingår även projektledning, administrativt arbete, tolkning av utredningar, att ta fram beslutsunderlag och tjänsteskrivelser till politikerna samt att bemöta frågor från medborgare och massmedia.

 • Grundlärare tidigare år/förskollärare 50-65% TV Adolfsfors skola

  Undervisning i åk F-3. Mentorskap ingår. Viss del arbete på fritids. Arbete i arbetslag.

 • Administratör LSS-verksamhet

  Vård och stöd verksamhetens uppgift är att erbjuda en god service med hög kvalitet utifrån en helhetssyn och ett professionellt bemötande med Edaborna i fokus. Hos oss är kvalitet, utveckling, kompetens, miljö, brukarinflytande och effektiv resursanvändning utifrån vår värdegrund viktiga områden som vi arbetar aktivt med. Den aktuella tjänsten är placerad inom LSS-verksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår att ge service till två områdeschefer. Det ingår bland annat avgiftshandläggning, fakturahantering, återsökning av bidrag från Försäkringskassan, löneadministration, sammanställning och uppföljning av statistik samt övriga förekommande administratörsuppgifter.

 • Förskollärare 40/40 vik, förskolan Pillret Charlottenberg

  Förskolan Pillret är en förskola med två avdelningar, men barn i åldrarna 1-5 år. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen

 • Resurs 20/40 vik, Förskolan Droppen, Bysjön

  Förskolan Droppen, 4 avdelningar med barn 1-5 år. Du ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande, samt kunna redovisa resultat i ditt arbete med barnen.