Rekryteringssatsning i Eda

Kommunhuset i Charlottenberg

Att det är svårt att rekrytera utbildad personal till bl.a. förskola och skola är väl känt över hela landet. Många kommuner och skolhuvudmän tvingas tillsätta lärartjänster mm med inte fullt utbildad personal då det råder brist i landet på flera yrkeskategorier.

Kommunstyrelsen i Eda har nu beslutat att satsa på att erbjuda vidareutbildning för personal. Erbjudandet innefattar viss studielön samt möjlighet att jobba deltid under utbildningstiden.

För hösten 2019 har Eda kommun avsatt 500.000kr i budget för att bekosta viss studielön för anställda som utbildar sig till förskollärare, fritidspedagog, SVA/SFI-lärare och specialpedagog. Studielönen gäller under det avslutande studieåret, och uppgår till 32-64% av lönen beroende på studietakt.

Parallellt med studierna ges möjlighet att jobba deltid. När utbildningen är avslutad med examen, erbjuds antingen fast anställning i kommunen (för den som inte redan har en sådan anställning) eller anställning på ny befattning med löneökning.

Vi börjar med dessa yrkeskategorier under hösten 2019, för att – om det faller väl ut - senare kunna fortsätta satsa på utbildning inom fler bristyrken även inom andra verksamheter i kommunen än skola/förskola. 

2022-06-22