Allmänna val

Skylt med texten "här kan du förtidsrösta"

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT RÖSTA?

Valet är medborgarnas viktigaste möjlighet för att påverka de politiska besluten. Genom att rösta kan medborgaren påverka vilken politik som ska föras och samtidigt utkräva ansvar för den politik som förts. Genom valet utser medborgaren en företrädare för sig i de beslutande församlingarna (riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige).

ATT GÅ OCH RÖSTA ÄR EN DEMOKRATISK RÄTTIGHET

Vid allmänna val går man till en vallokal och lägger sin valsedel i en valurna. De som inte kan närvara på valdagen, till exempel på grund av resa till annat land, kan erbjudas möjlighet att förtidsrösta, till exempel på ett bibliotek eller konsulat, en tid före det egentliga valet.

Efter att vallokalen har stängt på valdagen räknar särskilda rösträknare ihop rösterna och meddelar resultatet.

Genom ett högt valdeltagande ges politikerna ett starkare mandat som företrädare för medborgarna. 

KOMMANDE VALÅR

2024 Val till Europaparlamentet
2026 Val till riksdagen, region och kommunfullmäktige
2029 Val till Europaparlamentet