Resebidrag

Eda kommun följer Värmlandstrafiks regler för gymnasieelevernas dagliga resor. För att få bidrag till dagliga resor till gymnasieskolan, måste du uppfylla följande villkor:

  • Du måste vara under 20 år
  • Din kortaste väg till skolan skall vara minst 6 km
  • Du får inte ha inackorderingstillägg
  • Du ska vara heltidsstuderande i gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning eller annan läroanstalt på gymnasial nivå
  • Utbildningens längd ska vara minst 8 veckor

Resebidraget utgörs i de allra flesta fall av ett busskort. Undantag görs om eleven inte har möjlighet att använda kollektivtrafik eller har mer än 10 km resväg från bostaden till närmaste hållplats.
 
Från och med höstterminen 2020 ansöker eleven om busskort via e-tjänst och får ett digitalt busskort i Värmlandstrafiks app. För att ansöka måste du ha ett BankID, ett SäkerhetsID fungerar inte. Vårdnadshavare kan söka för sina barn. E-tjänsten öppnar måndag 3 augusti 2020.
 
Om eleven bor på två ställen, till exempel bor hos båda föräldrarna efter en skilsmässa, anses eleven ha två adresser. Två adresser kan bara förekomma vid boende hos två föräldrar. Som bostad räknas inte sommarbostad.

En elev som har minst sex km färdväg mellan bostad och närmaste hållplats, får även bidrag för anslutningsresan. Bidraget är 228 kr/månad (från vårterminen 2020).

Om en elev avbryter sina studier, flyttar eller får inackorderingstillägg ska man lämna uppgifter direkt till bildningskontoret, tfn 0571-282 06. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter angetts i ansökan krävs eleven på ersättning för den tid som denne felaktigt innehaft gymnasiekort.

Gymnasiekortet är en värdehandling. Förlorade gymnasiekort ersätts inte av skolan eller Värmlandstrafik.

Gymnasiekortet gäller dygnet runt alla dagar i veckan under höstterminen och under vårterminen. Det gäller på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och sommarlovet.