Eda kommuns skolutredning presenterad

skolutredning presenterad på kommunstyrelsens sammanträde

Tidigare under året gav Eda kommun PWC i uppdrag att se över dagens skolorganisation.

PWC:s uppdrag var att ta fram 2-3 olika förslag på en hållbar och långsiktig skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt fritids i Eda kommun. Utredningen har genomförts utifrån ett kvalitets-, tillgänglighets- och kostnadseffektivt perspektiv.

I anslutning till Kommunstyrelsen möte den 4 december presenterades utredning för kommunstyrelsen, fackliga representanter och skolledningen.

-Vi har nu fått ett omfattande underlag som vi närmare behöver analysera. Kommunstyrelsen har därför idag fattat beslut att bildningsutskottet påbörjar denna analys med ett brett stöd från kommunens olika verksamheter. Utskottet skall återkomma till kommunstyrelsen under våren med sin analys och förslag till hur skolstrukturen kan utvecklas säger kommunalrådet Hans Nilsson (HEL) i en kommentar.

- Utöver frågan om organisation finns det i utredningen även olika perspektiv på rektorsorganisation och kvalité säger bildningsutskottets ordförande Bo-Inge Nilsson (HEL).

SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGEN PÅ SKOLSTRUKTUR

Idag

Gunnarsbyskolan (Charlottenberg) F-9, Gärdeskolan (Åmotfors) F-6, Hierneskolan (Koppom) F-9, Adolfsfors skola (Adolfsfors/Köla) F-5

Förslagen

Alt 1
Gunnarsbyskolan F-9, Gärdeskolan F-6, Hierneskolan F-6, Adolfsfors skola läggs ner

Alt 2
Gunnarsbyskolan F-9, Gärdeskolan F-6, Hierneskolan F-9, Adolfsfors skola läggs ner

Alt 3
Gunnarsbyskolan F-9, Gärdeskolan F-6, Hierneskolan F-6, Adolfsfors skola F-3

2022-04-05