Adolfsfors förskola

Adolfsfors förskola

Adolfsfors förskola består av 4 avdelningar, Kohagen, Kalvdansen, Lilla Ferdinand och Stora Ferdinand.

I Förskolan ska både barn och föräldrar känna sig trygga och välkomna. Förskolans arbete styrs av läroplan för förskolan (Lpfö rev.2018) Vi arbetar för varje barns uteckling och lärande. Det kan innebära att vi erbjuder barnen olika typer av upplevelser och utforskande för att se och ta tillvara på barnens egna intressen.