Ny IFO-chef

Anders Boström

Eda kommun har anställt Anders Boström som ny chef för Individ- och Familjeomsorgen (IFO) i Eda kommun efter Annakarin Norbäck som inom kort tillträder en tjänst i Karlstad kommun.

Boström som är 46 år, är bosatt i Glava, och har varit anställd i Eda kommun sedan 2012. Senaste befattningen är som chef för Arbetsmarknadsenheten, vilken ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder och integration. Han tillträder sin nya befattning den 1 augusti.

IFO är sedan en tid organiserat med två delar med vardera en enhetschef; en för barn och ungdom och en för vuxna.

Kommunchef Anders Andersson lämnar följande kommentarer till anställningen:

- Anders Boström är en god ledare och har en lång erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer vilket kommer vara till stor nytta i den viktiga uppgiften som chef IFO.
- Det har också varit glädjande att alla i rekryteringsarbetet sett Anders som den lämpligaste kandidaten bland de som sökt tjänsten.

Rekrytering av Boström är också ett bra exempel på att man i Eda kommun kan utvecklas till nya befattningar och ansvarsområden, tillägger Anders Andersson.

Anders Boström lämnar följande kommentarer till anställningen:
- Jag är glad över att ha fått den spännande möjligheten att leda IFO i Eda kommun. Inom IFO finns kompetenta medarbetare och enhetschefer som redan idag bedriver ett gott arbete med vilja att förbättras. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem.
- Det sociala arbetet har störst möjlighet att lyckas när samverkan mellan berörda aktörer fungerar väl. Detta är därför något jag hoppas vi tillsammans ska kunna förvalta och utveckla vidare i Eda.

Avslutningsvis vill jag som kommunchef tacka Annakarin Norbäck för hennes fina insatser som chef för IFO i Eda kommun och önska henne lycka till i sin nya befattning, säger Anders Andersson.

2022-07-11