Krisorganisation

Vattenslang som leder bort vatten

Vid en kris har vi på kommunen möjlighet att starta vår krisledningsstab som fokuserar på att lösa krisen och dess konsekvenser. I krisledningsstaben ingår tjänstepersoner inom flera olika områden. De som ska ingå i staben är utpekade i förväg, men exakt vilka som sitter i en viss stab beror på vilken händelse som har inträffat

Syftet med central krisledning

När kommunen behöver starta sin krisorganisation är det viktigt att alla arbetar mot samma mål. Detta för att:

  • minska konsekvenserna av en kris
  • säkerställa att driften av kommunens verksamheter kan fungera
  • sprida snabb, korrekt och tydlig information
  • ge medborgare och andra så goda förutsättningar som möjligt att fatta egna beslut
  • säkerställa förtroendet för kommunen