Hur verksamheten vård och stöd på Eda kommun arbetar för att förhindra smittspridning

Anna-Lena Bryntesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Eda kommun

Jag heter Anna-Lena Bryntesson och jobbar som medicinskt ansvarig sjuksköterska på Eda kommun.

Hur jobbar ni för att förhindra smittspridning?

Inom vården jobbar vi alltid med att förebygga smitta men pandemier är inget som vi är vana vid. Den har inneburit att personalen fått öva och öva och öva på de basala hygienrutiner och klädregler som finns för att förebygga smitta, så att de följs. I tillägg till detta så används skyddsutrustning för att förebygga smitta. Visir har använts sedan i våras vid arbetsuppgifter nära vårdtagaren och i förra veckan kom nya rekommendationer från smittskydd så nu använder personalen munskydd också tillsammans med visiret.
Andra åtgärder för att förebygga smitta är att personalen ska stanna hemma vid minsta lilla symtom på sjukdom och både personal och vårdtagare provtas snabbt vid symtom på sjukdom för att upptäcka covid-19.

Inom vården har vi satsat mycket på information och utbildning till personalen som gör ett jättefint jobb och drar ett tungt lass för att förebygga smitta.

Vi har jobbat med att anpassa miljöer för att undvika att personal smittar varandra i samband med möten, fika- och lunchpauser samt i omklädningsrum. Det ska även användas visir i trånga personalutrymmen för att förhindra smittspridning i personalgrupper.

Vilka råd vill du skicka med?

Nu är det så otroligt viktigt att alla tar sitt personliga ansvar och hjälps åt att trycka tillbaka smittan genom att följa de rekommendationer och direktiv som finns. I nuvarande situation med en stor smittspridning, och i väntan på godkända vaccin, måste man undvika sociala kontakter och hålla distans till dom som man inte brukar umgås med.

Den bästa hjälpen vi inom vården kan få för att undvika att gamla och sköra personer smittas, är att smittan ute i samhället hålls nere. Sen hoppas jag förstås att många väljer att vaccinera sig så småningom! Både för sin egen och för andras skull.

2020-12-21