Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

Aktuella anslag och kungörelse

Serviceutskottets protokoll 2020-01-16 är justerat
anslagstid 2020-01-22--2020-02-13

Bildningsutskottets protokoll 2020-01-03 är justerat
anslagstid 2020-01-20--2020-02-10

Vårdutskottets protokoll, 2020-01-14, är justerat
anslagstid 2020-01-17--2020-02-07

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-08 är justerat
anslagstid 2020-01-13--2020-02-04

Myndighetsnämndens protokoll, 2020-01-07 är justerat
anslagstid 2020-01-13--2020-02-04

Granskning - detaljplan Koppom Maskin

Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket