Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla.      

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännanagivandens om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder (ej myndighetsnämnden) samt de kommunala bolagen. Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

KungörelseR

Bolagsstämma Eda Energi AB 2022-05-24

Eda Energi AB sammanträder 2022-05-24

Myndighetsnämnden sammanträder 2022-05-23

Flyttade fordon

Kommunfullmäktige sammanträder 2022-05-18

Flyttade fordon

Aktuella anslag

Valnämndens protokoll 2022-05-12 är justerat
Anslagstid 2022-05-17 - 2022-06-08

Allmänna utskottets protokoll 2022-05-09 är justerat
Anslagstid 2022-05-16 - 2022-06-07

Folkhälsorådets protokoll 2022-04-26 är justerat
Anslagstid 2022-05-11 - 2022-06-01

Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-04 är justerat
Anslagstid 2022-05-10 - 2022-05-31

Allämnna utskottets protokoll 2022-05-04 är justerat
Anslagstid 2022-05-09 - 2022-05-31

Myndighetsnämndens protokoll 2022-04-25 är justerat
Anslagstid 2022-05-05 - 2022-05-27

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-27 är justerat
Anslagstid 2022-05-03 - 2022-05-25

Socialnämndens protokoll 2022-04-12 är justerat
Anslagstid 2022-04-25 - 2022-05-17