Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla.      

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännanagivandens om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder (ej myndighetsnämnden) samt de kommunala bolagen. Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

KungörelseR

Serviceutskottet sammanträder 2022-10-06

Socialnämnden sammanträder 2022-10-04

Myndighetsnämnden extra sammanträder 2022-10-05

Bildningsutskottet sammanträder 2022-10-05

Allmänna utskottets sammanträder 2022-10-03

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i beslut om inrättande av, samt föreskrifter för, naturreservatet Myrbråten, Årjängs kommun

Aktuella anslag

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-28 § 181 är justerat
Anslagstid 2022-09-28 - 2022-10-20

Myndighetsnämndens protokoll 2022-09-26 är justerat
Anslagstid 2022-09-28 - 2022-10-20

Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll 2022-09-21 är justerat
Anslagstid 2022-09-22 - 2022-10-14

Serviceutskottets protokoll 2022-09-15 är justerat
Anslagstid 2022-09-20 - 2022-10-12

Bildningsutskottets protokoll 2022-09-14 är justerat
Anslagstid 2022-09-21 - 2022-10-13

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat
Anslagstid 2022-09-20 - 2022-10-12

Socialnämndens protokoll är justerat
Anslagstid 2022-09-19 - 2022-10-11

Valnämndens protokoll 2022-09-14 är justerat
Anslagstid 2022-09-19 - 2022-10-11

Allmänna utskottets protokoll 2022-09-12 är justerat
Anslagstid 2022-09-16 - 2022-10-10

Valnämndens protokoll 2022-09-11 är justerat
Anslagstid 2022-09-11  2022-10-03

Underrättelse om förlängd granskningstid - Detaljplan för Noresunds herrgård och närområde