Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

Aktuella anslag och kungörelse

Jävsnämnden sammanträder 2019-12-05

Kommunfullmäktige sammanträder, 2019-12-11

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-26, är justerat
anslagstid 2019-12-02--2019-12-24

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-26 § 214, är justerat
anslagstid 2019-11-28--2019-12-24

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2019-11-14, är justerat
anslagstid 2019-11-18--2019-12-10

Bildningsutskottets protokoll, 2019-11-11, är justerat
anslagstid 2019-11-19--2019-12-10

Allmänna utskottets protokoll, 2019-11-13, är justerat
anslagstid 2019-11-18--2019-12-10

Bildningsutskottets protokoll 2019-11-12 är justerat
anslagstid 2019-11-15--2019-12-07

Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket