Digital anslagstavla

Möten, handlingar och protokoll - Digital anslagstavla - ctl00_cph1_imgMain

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.

Aktuella anslag och kungörelse

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2019-05-16, är justerat
anslagstid 2019-05-17--2019-06-07

Bildningsutskottets protokoll, 2019-05-13, är justerat
anslagstid 2019-05-17--2019-06-08

Vårdutskottets protokoll, 2019-05-14, är justerat
anslagstid 2019-05-14--2019-06-04

Överförmyndarnämndens protokoll 2019-05-10 är justerat
anslagstid 2019-05-13--2019-06-03

Kommunfullmäktiges handlingar 2019-05-15

Kungörelse slutlig sammanräkning

Hjälpmedelsnämndens protokoll, 2019-08-08 § 31, är justerat
anslagstid 2019-05-09--2019-05-30

Vårdutskottets protokoll, 2019-05-02, är justerat anslagstid 2019-05-02--2019-05-24

Eda Energi ABs protokoll, 2019-04-17, är justerat anslagstid 2019-04-24--2019-05-16

Vårdutskottets protokoll, 2019-04-23, är justerat anslagstid 2019-04-29--2019-05-20

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-04-23, är justerat anslagstid 2019-04-30--2019-05-22

Jävsnämndens protokoll 2019-04-25 är justerat anslagstid 2019-04-26--2019-05-17

Drifts- och servicenämndens protokoll 2019-03-18 är justerat anslagstid 2019-04-23--2019-05-15

Kungörelse, Laga kraft, detaljplan Eda Glasbruk, Eda Supermarket

Kungörelse om flyttade fordon