Digital anslagstavla

Blå bakgrund med texten anslagstavla med vit text

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. Här hittar du kommunens digitala anslagstavla.      

På vår digitala anslagstavla finner du:

  • tillkännanagivandens om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • justerade protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder (ej myndighetsnämnden) samt de kommunala bolagen. Protokoll som inte länkas men som inte omfattas av sekretess kan begäras ut digitalt eller via papper genom kontakt med medborgarkontoret 0571-28100, kommun@eda.se.

Från att ett beslut har publicerats har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga beslutet. Kravet är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Eda kommun.     

Aktuella anslag och kungörelse

Vårdutskottets protokoll 2021-07-15 är justerat
Anslagstid 2021-07-15 - 2021-08-06

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-30 är justerat.

Anslagstid 2021-07-09 - 2021-08-02

Vårdutskottets protokoll 20210-07-02 är justerat
Anslagstid 2021-07-02 - 2021-02-24

Allmänna utskottets protokoll 2021-06-30 är justerat

Anslagstid: 2021-07-01 - 2021-07-30

Vårdutskottet sammanträder 2021-07-15

Myndighetsnämndens protokoll 2021-06-21 är justerat
Anslagstid: 2021-06-24 - 2021-07-16

Vårdutskottets protokoll 2021-06-15 är justerat
Anslagstid: 2021-06-23 - 2021-07-15

Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll 2021-06-16 är justerat
Anslagstid 2021-06-22 - 2021-07-14

Kommunfullmäktges protokoll 2021-06-16 § 79 - Upphävande av del av detaljplan för fastigheten Åmotfors 2:65 med flera är justerad.
Anslagstid: 2021-06-21 - 2021-07-13

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-16 är justerat
Anslagstid: 2021-06-21 - 2021-07-13

Serviceutskottets protokoll §65 - Undersökning om betydande miljöpåverkan, Noresund är justerad. Undersökningen finns tillgänglig hos kommunen och kan begäras ut.
Anslagstid 2021-06-16 - 2021-07-08

Serviceutskottets protokoll 2021-06-10 är justerat
Anslagstid: 2021-06-16 - 2021-07-08

Bildningsutskottets protokoll 2021-06-09 är justerat
Anslagstid: 2021-06-16 - 2021-07-08

Drift- och servicenämndens protokoll 2021-05-21 är justerat
Anslagstid: 2021-06-16 - 2021-07-08

Allmänna utskottets protokoll 2021-06-10 är justerat
Anslagstid: 2021-06-15 - 2021-07-07