Ny behandlingslokal IFO

Anställda på Individ- och familjeomsorgen i ny lokal

Under kvällen 15 februari visade Individ- och familjeomsorgen upp sin nya fina behandlingslokal i Storgatan 7 i Charlottenberg.

Lokalen kommer användas till att bedriva behandling för vuxna kommuninvånare med beroendeproblematik, som alkohol och droger. Eda kommun erbjuder två olika behandlingsmetoder, 12-stegsprogram och återfallsprevention. Vi tar även emot anhöriga till personer med beroendeproblematik. Lokalen kommer också nyttjas till olika personalmöten och handledningstillfällen.

De som var på plats under kvällen och berättade om verksamheten var socialsekreterare från ekonomiskt bistånd, socialsekreterare från missbruksenheten, socialsekreterare för våld i nära relation/hedersrelaterat våld och förtryck, alkohol- och drogterapeuter samt budget- och skuldrådgivare.

På bilden ser vi personal från vänster: Lisa Hedefur Olsson, Marie Eriksson, Jerry Karlsson, Jenny Åhs, Emma Regel och Fredrik Olofsson.

2023-02-17