Byggprocessen

Projektinformation Kv Violen 1

Projektet Kv. Violen 1 i Charlottenberg är ett samarbete mellan ByggDialog och Eda kommun. Målet är om- och tillbyggnad på Petersborg, för att kunna samla och utöka demensvården i kommunen. Här kan du löpande följa byggarbetet.

Pågående arbete - Etapp 1

  • Bygg: Målning hus 10, ytterväggar hus 5, brand- och ljudtätning, skärmtak hus 16 och 17, undertak hus 10, montage kök hus 17, montage sakvaror hus 17 och 10.
  • VS: Avloppkällare hus 10, byte takavlopp 10, rörstråk hus 16, reling hus 9, energimätare, komplettering badrum hus 17, dubbning hus 9.
  • El: Komplettering ovan U-tak hus 10, allmän komplettering hus 17, kabeldragning hus 16, kabeldragning källare hus 10, komplettering brandlarm hus 10, allmän komplettering hus 10.
  • Vent: Komplettering hus 16, komplettering U-tak hus 17/1, montage LA 03-04.

Funderar du på vilket hus som har vilket nummer? I kartan under "Aktuella länkar" syns alla husnummer.

Allmän information

Skyddsronder äger rum varje vecka tisdag kl. 09.30. Arbetsmiljöplan och säkerhetsföreskrifter är anslagna på informationstavlan på projektkontoret. Om du upptäcker något som kan innebära en arbetsmiljörisk ring 010-459 88 52 eller fyll i ett kort och lämna till platschefen på din arbetsplats. ByggDialogs ordnings- och skyddsregler gäller inom projektets avgränsade arbetsområden. Säkerheten först!

Här kan du läsa mer om projektet: Byggprojekt Violen 1

2023-03-09

Kontaktinfo

Lars Bryntesson
Produktionschef: 010-459 88 49

Alexander Sundell
Projektingenjör: 010-459 88 52

Axel Lundquist
Arbetsledare: 072-595 89 34

Robin Wassberg
Förman: 010-459 89 55

Emma Blomgren
Projektchef: 010-459 88 17

Jyrki Thorén
Skyddsombud: 010-459 89 07

Mats Melin
Representant kommunen: 070-302 44 07

AKTUELLA LÄNKAR