Byggprocessen

Arbete Kvarteret Violen

Här kan du löpande följa byggarbetet i Kvarteret Violen i Charlottenberg som nu fortsätter efter att de första boende har kunnat flytta in i det nya demensboendet.

Invigning av Charlottagården med 8 lägenheter ägde rum i slutet av augusti 2023 och flera av de nya lokalerna är färdigställda, inklusive den gemensamma entrén. Här kan du läsa mer och se bilder från invigningen: Mycket folk och en katt på invigningen.

Alla fyra planerade byggetapper arbetas med parallellt. Nu är även Region Värmlands lokaler, distriktssköterskelokaler, städlokaler och allt tekniskt på plats. Under våren 2024 har etapp 3 med 8 nya lägenheter färdigställts och under sommaren kommer ytterliga 8 stycken, i etapp 4.

Pågående arbeten just nu

Bygg: Handledare och sockel hus 18, plåtdetaljer etapp 4, vitvaror och beslagning dörrar hus 18, montage telfer.
VS: Radiatorer befintliga avdelningar.
El: Komplettering hus 18, elbilsladdare, belysning gång och cykelväg.
Mark: Markarbeten gång och cykelväg, möbler innergårdar.

Funderar du på vilket hus som är vilket? I kartan under "Aktuella länkar" syns alla husnummer.

Arbete Kvarteret Violen

Arbete Kvarteret Violen

ALLMÄN INFORMATION

Skyddsronder äger rum varje vecka tisdag kl. 09.30. Arbetsmiljöplan och säkerhetsföreskrifter är anslagna på informationstavlan på projektkontoret. Om du upptäcker något som kan innebära en arbetsmiljörisk ring 072-595 89 34 eller fyll i ett kort och lämna till platschefen på din arbetsplats. ByggDialogs ordnings- och skyddsregler gäller inom projektets avgränsade arbetsområden. Säkerheten först!

Här kan du läsa mer om projektet: Byggprojekt Violen 1