Rapportering av farligt avfall

Nya regler om avfall träder i kraft under hösten 2020. Där ingår bland annat att alla verksamheter ska registrera det farliga avfall som uppkommer i verksamheten i ett nytt register. Detta gäller alla verksamheter, inte bara verksamheter klassade som "miljöfarliga", såsom industrier, bilverkstäder och dylikt.

Informationen nedan är hämtad från Naturvårdsverket. Där finns mer information att läsa. Du hittar den på Naturvårdsverkets hemsida.

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras bara vartannat år och tillsynsmyndigheter saknar i nuläget effektiva verktyg för att kunna spåra flödet av farligt avfall.

Alla känner inte till nuvarande skyldighet
Sedan tidigare har verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. Sannolikt är inte alla verksamheter som producerar farligt avfall medvetna om att de har en så kallad anteckningsskyldighet. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

Regeländringar både 1 augusti och 1 november
En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?
Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall. 

Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.