Ungdomsråd

Logotype för Eda ungdomsråd föreställande två droppar i två nyanser av blått

Du som ung kan vara med och påverka!
Vill du ingå i Eda Ungdomsråd?

  • Är du intresserad av att påverka vad som ska hända i Eda?
  • Vill du tycka om något du tycker är fel?
  • Vill du ingå i en grupp som ser kommunen ur ungdomars perspektiv?

Gå då med i Eda Ungdomsråd. En grupp som ges möjlighet att påverka vad som ska hända i Eda. En grupp som ser kommunen och dess verksamhet ur ungdomars perspektv. Eda Ungdomsråd kommer att föra diskussioner med politiker och tjänstepersoner samt nätverka med andra ungdomar, vuxna, föreningsliv, kommuner m.fl.

Är du mellan 13-18 år och intresserad? Kontakta fritidssamordnare Cecilia Axelsson.

Välkommen till Eda Ungdomsråd!