Livsmedel 

Livsmedel

Maten utgör en stor del av vårt liv och spelar oftast en viktig roll i olika sociala sammanhang. Maten påverkar även hur vi mår och felaktig kost är idag ett stort folkhälsoproblem både i Sverige och i resten av världen. Råd kring god kosthållning och bra mat finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida.

En sak som man som konsument bör tänka på är att den mat vi väljer att köpa påverkar miljön i olika hög grad. Det finns stora skillnader i hur olika sorters mat framställs och produceras. Genom att göra ett aktivt val i matbutiken kan man därför välja man vilken typ av produktion man vill stödja.
För att minska miljöpåverkan kan man bl.a.

  • handla matvaror efter odlingssäsong.
  • Äta mer vegetariskt och köpa mer ekologiska varor.
  • Ett annat sätt att minska miljöpåverkan är att försöka reducera matsvinnet i det egna hemmet. I genomsnitt kastar varje svensk ca 10% av sin mat.

Miljö- och byggavdelningens arbete

Som konsument måste man kunna lita på att maten man köper är säker. Det innebär bl.a. att de livsmedel som finns på marknaden inte ska göra konsumenter sjuka, samt att konsumenter ska kunna förlita sig på att märkning och presentation är korrekt.

I Eda kommun är det Miljö- och byggavdelningen som ansvarar för livsmedelskontrollen i butiker, restauranger, caféer, förskolor och vårdinrättningar med flera. Syftet är att tillse att att verksamheterna lever upp till kraven i livsmedelslagstiftningen. Kontrollen omfattar bland annat inspektioner där livsmedelshantering, personlig hygien, lokaler och utrustning m.m. ses över.