Välkommen till Eda kommun

Eda är en trivsam liten landsbygdskommun med utmärkt läge och riktigt stort utbud. Det är här folken möts och idéer blir till verklighet

Läs mer

Aktiviteter och evenemang i Eda

På Visit Eda finns information om aktiviteter och evenemang i närområdet, både för dig som är på besök och för dig som bor här

Läs mer

Vill du flytta hit?

Funderar du på att flytta till Värmland och Eda kommun? Det tycker vi är en strålande idé! Därför hoppas vi att vi på denna sida kan skapa lite klarhet och lugn, genom att svara på en del av de frågor som uppstår.

Läs mer
En bild som beskriver Vi söker fler gode män

Vi söker fler gode män

Just nu pågår en rekryteringskampanj för att rekrytera fler gode män. Som god man hjälper du till att exempelvis bevaka rättigheter, ansöka om bidrag, sköta ekonomi och medverka till ett bra boende,...

Läs mer om Vi söker fler gode män
En bild som beskriver Karin och Henning Erikssons stiftelse

Karin och Henning Erikssons stiftelse

Pengar från stiftelsen ska delas ut till enskilda mindre bemedlade (låg inkomst) som kan behöva hjälp eller stöd för att bekosta semesterboende eller bidrag till utelivfritidsliv. Även föreningar ino...

Läs mer om Karin och Henning Erikssons stiftelse
En bild som beskriver Nytt angående sysselsättningsintyg

Nytt angående sysselsättningsintyg

Bildningsnämnden har beslutat att införa sysselsättningsintyg i samband med behov av barnomsorg. (OBS! Gäller all placering i förskola och fritids, ej endast sommartillsyn). För att personalen ska...

Läs mer om Nytt angående sysselsättningsintyg
En bild som beskriver Skolresor, skolskjuts

Skolresor, skolskjuts

NYA RIKTLINJER VID ANSÖKAN AV SKOLSKJUTS Elever som vill ansöka om skolskjuts inför läsåret 2024-2025 gör det via e-tjänst. Från och med läsåret 20242025 ska alla vårdnadshavare till elever som...

Läs mer om Skolresor, skolskjuts
En bild som beskriver Fritidsbankens insamlingsmånad

Fritidsbankens insamlingsmånad

Har du sport- och friluftsutrustning som du inte längre använder? Passa på att rensa i förråden. Fritidsbanken Eda påbörjar nu en insamling under april månad. Du kan träffa oss och lämna grejer d...

Läs mer om Fritidsbankens insamlingsmånad
En bild som beskriver Träffs och trivs i Eda

Träffs och trivs i Eda

Årets omgång av träffs och trivs för seniorer drar igång den 8 maj! Det blir totalt 8 tillfällen då vi tillsammans grillar korv, dricker kaffe, går tipspromenad och avnjuter lokal underhållning. V...

Läs mer om Träffs och trivs i Eda