Brygga vid Haraldstjärn 

VÄLKOMMEN TILL EDA!

I naturreservatet Tallmon finns många stigar att utforska. En av dem leder upp till Haraldstjärn där du kan ta en välförtjänt paus vid ett nybyggt vindskydd med grillplats och brygga.

Vitsippor i en slänt

VÄLKOMMEN TILL EDA!

Eda kommun har många värdefulla och idylliska naturområden att besöka. Vi är stolta över vår naturskatt som är fri att nyttjas av alla.

Träskylt framför Biodammen 

VÄLKOMMEN TILL EDA! 

Biodammen är en anlagd våtmark som är hemvist för fåglar, insekter och groddjur. Under våren kan man lyssna till grodornas intensiva lek. Här finns en fin rastplats med utsikt över dammen.

NYHETER

Vernissage Eda Glasmuseum

Vernissage Eda Glasmuseum

2022-03-30

Alla elever i årskurs 6 i Eda kommun har under hösten arbetat med projektet Historia i närmiljön med fokus på Eda Glasbruk. Nu har de äntligen haft sin vernissage på Eda Glasmuseum.Under hösten 2021 fick eleverna lära sig mer om glasbruksepoken, hur levnadsförhållandena var under bruk...

Läs mer om Vernissage Eda Glasmuseum

PÅ GÅNG OCH AKTUELLT I EDA KOMMUN

Cyklister vid sjö

Edatrampet

Lördag 21 maj går Edatrampet av stapeln!Bansträckningen på ca 45 km har start och mål i Koppom o...

Läs mer om Edatrampet