Vita älgar iu vinterlandskap

Välkommen till Eda!

Eda kommun har många värdefulla och idylliska naturområden att besöka. Vi är stolta över vår naturskatt som är fri att nyttjas av alla.

Väg i vinterskrud 

Välkommen till Eda!  

Välj det som passar dig bäst för din utflykt! Tillåt dig en härlig naturupplevelse, men tänk på att bilder inte ger en sann naturupplevelse, för det behövs syn- och hörselintryck på plats!

Skidspår på sjö 

Välkommen till Eda!  

I Eda kommun finner man ett fantastiskt utbud av friluftsmöjligheter.

Spår i snön efter någon som gått över sjön 

Välkommen till Eda!  

Välj det som passar dig bäst för din utflykt! Tillåt dig en härlig naturupplevelse, men tänk på att bilder inte ger en sann naturupplevelse, för det behövs syn- och hörselintryck på plats!

NYHETER

Hur SPF Seniorerna Edabygden jobbar för att förhindra smittspridning

Foto: Anders Johansson 

Hur SPF Seniorerna Edabygden jobbar för att förhindra smittspridning

2021-01-11

Jag heter Anders Johansson och är ordförande i SPF.Vilken förening representerar du?SPF Seniorerna Edabygden.Hur jobbar ni för att förhindra smittspridning?När vi går tillbaka i vår kalender och program har vi trots pandemi och restriktioner i föreningslivet lyckats genomföra en hel del aktivit...

Läs mer om Hur SPF Seniorerna Edabygden jobbar för att förhindra smittspridning

PÅ GÅNG OCH AKTUELLT I EDA KOMMUN