Bibliotekens arbete med att förhindra smittspridning

Lawe Christoffersson som är bibliotekssamordnare i Eda kommun

Vilket verksamhet representerar du?

Jag heter Lawe Christoffersson och är bibliotekssamordnare i Eda kommun

Hur jobbar ni för att förhindra smittspridning?

Måndag 15 februari öppnar vi upp för besök men med begränsat antal. Vi försöker undvika närkontakt med låntagarna och hjälper till så gott vi kan från bakom disken. Handsprit finns tillgängligt och personalen har även tillgång till skyddsutrustning. Vi har också minskat ner på våra sittplatser, för tillfället är biblioteket ingen mötesplats. Vi fortsätter med tjänsten Take Away-bokkassen, där man ringer själv och talar vad man vill ha, så plockar vi ihop en.

Vilka råd vill du skicka med?

Förutom de vanliga råden om att hålla avstånd och tänka på handhygienen så vill jag också påminna om att man kan sköta många biblioteksärenden själv via bibliotekvarmland.se. Här hittar du även till exempel våra e-böcker och digitala filmtjänster. Om du är sjuk eller vet att det finns smitta i hemmet behöver du inte lämna tillbaka dina böcker, utan ring till oss så förlänger vi lånen. Alla som befinner sig i riskgrupp kan dessutom få böcker hemkörda utan kostnad så man behöver inte ens ta sig till biblioteket för att få låna.

 

2021-02-15