Fritidsklubbar startar på Eda kommuns skolor

Glada pojkar springer i skolkorridor

I ett spännande steg för att främja barns och ungdomars hälsa, lärande och utveckling har Eda kommuns bildningsnämnd 2025-06-05 beslutat att starta fritidsklubbar som öppen pedagogisk verksamhet på samtliga grundskolor i kommunen. Beslutet, som gäller från höstterminen 2024, innebär att barn från årskurs 4 och uppåt kommer att kunna delta i olika spontana och lärarledda fritidsaktiviteter direkt efter skoltid.

Bakgrunden till beslutet avser svårigheter att rekrytera behörig personal till fritidshemmet, barn och elevers behov av lokala kultur- och fritidsaktiviteter, ett ökat utanförskap, fler stilla-/hemmasittande barn, samt behovet av lokala samlings- och mötesplatser på samtliga orter som bygger på fritidshemmets styrdokument, och som kompletterar skolans uppdrag.

Syftet med fritidsklubbarna är att erbjuda meningsfulla och stimulerande aktiviteter som komplement till den ordinarie skolundervisningen. Fritidsklubbarna kommer vara kostnadsfria och barnen kommer ha möjlighet att delta i allt från spontanidrott och kreativt skapande till utökad studietid och sociala aktiviteter där det serveras näringsrikt mellanmål.

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda detta till våra elever. Fritidsklubbarna kommer att ge barnen en trygg och utvecklande miljö där de kan umgås, lära sig nya saker och ha roligt efter skoltid i alla våra orter i Eda kommun, säger Nicklas Backelin, ordförande i bildningsnämnden.

Fritidsklubbarna kommer drivas som öppen fritidshemsverksamhet av fritidsledare i nära samarbete med skolpersonalen, Fritids- och kulturavdelningen och lokala föreningar, vilket säkerställer en bred variation av aktiviteter och ett starkt engagemang från både vuxna och barn.

Mer information om anmälan och programmet för de olika fritidsklubbarna kommer att skickas ut till föräldrar och vårdnadshavare efter sommaren.

2024-06-11