Framtida möjligheter

Ulrika Gramén, Jenny Wallberg, Pär Sundman och Kari Staatsen framför några killar på Hierneskolan

I syfte att inspirera och berätta om framtida möjligheter i Eda, besökte i måndags Ulrika Gramén, SYV; Jenny Wallberg, HR-konsult; Pär Sundman, näringslivsutvecklare på kommunen och Kari Staatsen från HAL, åttondeklassarna på Hierneskolan i Koppom.

Förhoppningen med mötet var att tända nya drömmar och skapa nya målbilder till gagn för både ungdomarna, kommunen och våra företagare.

"Det är viktigt att påvisa vilket fantastiskt näringsliv det finns i Eda kommun och vilken unik plats vi bor och verkar på, och de möjligheter detta medför för våra ungdomar. Det är så lätt att bli hemmablind", säger Pär Sundman.

2023-09-07