Värmlands miljö- och klimatdag

Panel på Miljö- och klimatdagen 2023

26 april samlades över hundra personer på Karlstad CCC när Länsstyrelsen arrangerade Värmlands miljö- och klimatdag, ett forum för erfarenhetsbyte och inspiration kring länets gemensamma arbete med miljömål och klimatanpassning.

Ämnen som togs upp under dagen var bland annat grönplanering, näringslivets möjlighet att minska klimatpåverkan, bygga i trä, pollinering och skogens framtida roll.

Det blev även panelsamtal, fördjupande sessioner och en ceremoniell överlämning av ett stort antal skarpa miljö- och klimatförslag som arbetats fram av Karlstads elevborgarråd för klimatet.

Eda kommun lyftes som exempel på en liten kommun som jobbar kreativt med hållbarhetsfrågor. Detta var det kommunstyrelsens ordförande Hanna Andersson som talade om. Deltog gjorde också Maja Halling, hållbarhetsstrateg och Margareta Bergman, informationschef.


2023-05-26