Nyhetsarkiv

 

MapMan Jocke - Årets Förnyare 2019

MapMan Jocke - Årets Förnyare 2019

2019-05-24

VA-utvecklings pris Årets förnyare är ett nyinstiftat pris som delas ut för första gången i år. Vi vill uppmuntra innovativt tänkande och kommer framöver att dela ut priset till personer som har gjort framstående insatser inom branschen. Första mottagare av priset gick till kommunens GIS-ingenjör Jo...

Läs mer om MapMan Jocke - Årets Förnyare 2019

Eda går starkt fram i näringslivsundersökning

Eda går starkt fram i näringslivsundersökning

2019-05-21

Glädjande nog får Eda betydligt bättre betyg jämfört med förra året av de lokala företagen i Svenskt Näringslivs årliga enkät av företagsklimatet.På ett år har det sammanfattande omdömet stigit med 0,5%, vilket enligt Urban Svanberg på Svenskt Näringsliv till och med kan betyda att Eda blir åre...

Läs mer om Eda går starkt fram i näringslivsundersökning

Stöd till Mötesplats Fredsplatsen beviljat

Stöd till Mötesplats Fredsplatsen beviljat

2019-05-20

Interreg Sverige Norge har beviljat stöd till projektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 och restaurering av Fredsmonumentet.Den 15 maj hölls det beslutsmöte inom programmet för delområdet Inre Skandinavien. Styrkommittén beslutade att ge Eda och Eidskogs kommuner EU-stöd och IR-midler till pr...

Läs mer om Stöd till Mötesplats Fredsplatsen beviljat

Alla elever i åk 8 besöker ett kommunfullmäktige sammanträde

Alla elever i åk 8 besöker ett kommunfullmäktige

2019-05-16

Kommunfullmäktige har bjudit in alla elever i åk 8 till att besöka kommunfullmäktiges sammanträde den 15 maj kl 13.00, utifrån ett förslag i en motion som har lämnats in.Under förmiddagen träffar eleverna kommunens politiker och tjänstemän som presenterar den kommunala organisationen. Tanken med dag...

Läs mer om Alla elever i åk 8 besöker ett kommunfullmäktige

Eda har fått ytterligare en återvinningsstation

Eda har fått ytterligare en återvinningsstation

2019-05-02

Den 29 april ställdes en ny återvinningsstation ut vid Hökedalsvägen i Eda.Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Eda kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackning...

Läs mer om Eda har fått ytterligare en återvinningsstation

   Inget eldningsförbud inför Valborg

Inget eldningsförbud inför Valborg

2019-05-02

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningschefer, bestämt att inte utfärda eldningsförbud inför Valborg, men Räddningstjänsten avråder från att elda brasor under valborg.Väderleksprogonoserna visar att det kommer att vara fortsatt torrt i skog och mark under veckan och brandrisken är därmed hö...

Läs mer om Inget eldningsförbud inför Valborg

Rekryteringssatsning i Eda

Rekryteringssatsning i Eda

2019-05-16

Att det är svårt att rekrytera utbildad personal till bl.a. förskola och skola är väl känt över hela landet. Många kommuner och skolhuvudmän tvingas tillsätta lärartjänster mm med inte fullt utbildad personal då det råder brist i landet på flera yrkeskategorier.Kommunstyrelsen i Eda har nu beslutat ...

Läs mer om Rekryteringssatsning i Eda

Eda kommuns skolutredning presenterad

Eda kommuns skolutredning presenterad

2018-12-04

Tidigare under året gav Eda kommun PWC i uppdrag att se över dagens skolorganisation.PWC:s uppdrag var att ta fram 2-3 olika förslag på en hållbar och långsiktig skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt fritids i Eda kommun. Utredningen har genomförts utifrån ett kvalite...

Läs mer om Eda kommuns skolutredning presenterad