Rösta på valdagen

Stoppar ner valkuvert i valurnan

Varje kommun ska delas in i geografiska röstningsområden som kallas valdistrikt. I Eda kommun finns i 5 valdistrikt:

Charlottenbergs omland
Charlottenbergs tätort
Koppom
Köla-Skillingmark
Åmotfors

Varje valdistrikt har en vallokal där du kan rösta på själva valdagen. I vilken vallokal du ska rösta finner du på ditt röstkort som du får hemskickat. Vid val till Europaparlamentet är valokalen öppen mellan 8.00-21.00 och vid allmänna val mellan kl 8.00-20.00.

I vallokalen arbetar röstmottagare, varav en är ordförande och en vice ordförande. Röstmottagarna är de som tar emot din röst och prickar av i röstlängden att du har röstat. Efter vallokalens stängning räknar röstmottagarna alla rösterna.

Alla vallokaler och röstningslokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Vallokaler och öppettider

Valdistrikt Charlottenbergs omland
Vallokal: Charlottenbergs Folkets Hus B-salen
Storgatan 20, Charlottenberg
Öppettider: Söndag 9 juni kl. 08.00- 21.00

Valdistrikt Charlottenbergs tätort
Vallokal: Charlottenbergs Folkets Hus A-salen
Storgatan 20, Charlottenberg
Öppettider: Söndag 9 juni kl. 08.00-21.00

Valdistrikt Koppom
Vallokal: Gillevihallen
Gamla vägen 9, Koppom
Öppettider: Söndag 9 juni kl. 08.00- 21.00

Valdistrikt Köla-Skillingmark
Vallokal: Köla församlingshem
Vid Köla kyrka
Öppettider: Söndag 9 juni kl. 08.00- 21.00

Valdistrikt Åmotfors
Vallokal: Älvgården, följ skyltning
Älvuddsgatan 17, Åmotfors
Öppettider: Söndag 9 juni kl. 08.00- 21.00

Ta med röstkort och legitimation!

På Valmyndighetens sida kan du också se vallokalerna och dess öppettider.