Kommunstyrelsens handlingar

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 29 november 2023, kl 13.00
Plats: KS-salen, kommunkontoret Charlottenberg

Inledande formalia

 • Upprop av ledamöter.
 • Val av justerare (2023-12-01, klockan 09:00)

ÄrendeInformation

 1. Presentation av ledamot
 2. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - utskott
 3. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - nämnder
 4. Kommunal borgen för Eda Bostads AB
 5. Revidering av Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och brottsförebyggande arbete 2023-2026
 6. Revidering av arkivreglemente
 7. Hantering av tryckta riksdagsprotokoll från August Spångbergs samling
 8. Bidrag till Ung företagsamhet
 9. Avgifter inom vård och stöd 2024
 10. Rapport ej verkställda beslut kvartal 2 och 3
 11. Svar på medborgarförslag - Farthinder på Järvgatan i Charlottenberg
 12. Svar på medborgarförslag - Farthinder på Ringvägen i Charlottenberg
 13. Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i Eda kommun
 14. Information
 15. Redovisning av obesvarade medborgarförslag
 16. Redovisning av obesvarade motioner
 17. Kommunstyrelsens uppsikt
 18. Redovisning av delegationsbeslut
 19. Ägarförändring för Teknik i Väst AB

Upplysningar

 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet. Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten.