Farlig verksamhet

Verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö klassas som farlig verksamhet. Farlig verksamhet som hanterar stora mängder farliga ämnen omfattas även av den så kallade Sevesolagstiftningen. Kommunen har ansvaret för att informera allmänheten om dessa verksamheter på sin hemsida. 

Norma Precision AB

Köla Bergtäkt