Info till allmänheten angående Norma Precision AB

Norma Precision AB, Jägargatan, 67040 Åmotfors som tillverkar ammunition, omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Till följd av detta ska företaget informera allmänheten i den kommun där företagets verksamhet bedrivs, bland annat genom kommunens hemsida.
Verksamheten består av hantering av komponenter och produkter vid tillverkning av ammunition.

De ämnen som omfattas av ovanstående lag tillhör kategorierna explosiva varor, blandningar och föremål, riskgrupp 1.3 och 1.4 enligt förordning (EG) 1272/2008.
I händelse av en allvarlig kemikalieolycka, kommer allmänheten att varnas och informeras genom Räddningstjänsten.

Senaste tillsynsbesöket genomfördes av Länsstyrelsen den 12 juni 2019.
För ytterligare information - kontakta Räddningstjänsten